Gantz Update Chap 383 END

truyện tranh Gantz
SƠ LƯỢC
Gantz mở đầu bằng cảnh nhân vật chính, Kurono Kei, đang đọc một cuốn tạp chí (gì thì thì tự hiểu ) thì một gã sau rượu bị ngã xuống đường ray tàu điện ngầm. Ko ai dám nhảy xuống cứu ông ta, trừ Katou, một người bạn thân của Kurono thời tiểu học. Sau khi đưa được người đàn ông lên (với sự giúp đỡ miễn cưỡng của Kurono), hai người bị tàu điện ngầm đâm phải. Họ đã chết, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện trong một căn phòng kỳ lạ, đầy những người đã chết như họ. Và một quả cầu màu đen tên là Gantz. Gantz đưa cho họ vũ khí và bắt họ đi tiêu diệt một tên Alien (người ngoài hành tinh), nói rằng đó là cơ hội sống duy nhất của họ. Câu chuyện bắt đầu...

Tên khác: ガンツ

Tác giả: Hiroya Oku

Nguồn: TruongTon.Net,Puckvn.Com , Anime4Viet.Com,BKG's Blog,Amethyst[Group]

Nhóm dịch: Truongton.net

Thể loại: Action Adventure Comedy Horror Mystery Romance School Life Sci-fi Seinen Shounen Supernatural

Đăng bởi: Tuấn Joker Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Nguyễn Trung Đức , Phạm Duy

Số lượt xem: 19179549 Theo dõi: 2501

Update: 24/10/2020 16:01TỔNG HỢP (383 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Gantz Chap 383 10/07/2013

Gantz Chap 382 08/06/2013

Gantz Chap 381 18/05/2013

Gantz Chap 380

Gantz Chap 379

Gantz Chap 378

Gantz Chap 377

Gantz Chap 376

Gantz Chap 375

Gantz Chap 374

Gantz Chap 373

Gantz Chap 372

Gantz Chap 371

Gantz Chap 370

Gantz Chap 369

Gantz Chap 368

Gantz Chap 367 Download

Gantz Chap 366

Gantz Chap 365

Gantz Chap 364

Gantz Chap 363

Gantz Chap 362 Download

Gantz Chap 361 Download

Gantz Chap 360

Gantz Chap 359

Gantz chap 358

Gantz Chap 357

Gantz Chap 356

Gantz Chap 355

Gantz Chap 354

Gantz Chap 353

Gantz Chap 352

Gantz Chap 351

Gantz Chap 350

Gantz Chap 349

Gantz Chap 348

Gantz Chap 347

Gantz Chap 346

Gantz Chap 345

Gantz Chap 344

Gantz Chap 343

Gantz Chap 342

Gantz Chap 341

Gantz Chap 340

Gantz Chap 339

Gantz Chap 338

Gantz Chap 337

Gantz Chap 336

Gantz Chap 335

Gantz Chap 334

Gantz Chap 333

Gantz Chap 332

Gantz Chap 331

Gantz Chap 330

Gantz Chap 329

Gantz Chap 328

Gantz Chap 327

Gantz Chap 326

Gantz Chap 325

Gantz Chap 324

Gantz Chap 323

Gantz Chap 322

Gantz Chap 321

Gantz Chap 320

Gantz Chap 319

Gantz Chap 318

Gantz Chap 317

Gantz Chap 316

Gantz Chap 315

Gantz Chap 314

Gantz Chap 313

Gantz Chap 312

Gantz Chap 311

Gantz Chap 310

Gantz Chap 309

Gantz Chap 308

Gantz Chap 307

Gantz Chap 306

Gantz Chap 305

Gantz Chap 304

Gantz Chap 303

Gantz Chap 302

Gantz Chap 301

Gantz Chap 300

Gantz Chap 299

Gantz Chap 298

Gantz Chap 297

Gantz Chap 296

Gantz Chap 295

Gantz Chap 294

Gantz Chap 293

Gantz Chap 292

Gantz Chap 291

Gantz Chap 290

Gantz Chap 289

Gantz Chap 288

Gantz Chap 287

Gantz Chap 286

Gantz Chap 285

Gantz Chap 284

Gantz Chap 283

Gantz Chap 282

Gantz Chap 281

Gantz Chap 280

Gantz Chap 279

Gantz Chap 278

Gantz Chap 277

Gantz Chap 276

Gantz Chap 275

Gantz Chap 274

Gantz Chap 273

Gantz Chap 272

Gantz Chap 271

Gantz Chap 270

Gantz Chap 269

Gantz Chap 268

Gantz Chap 267

Gantz Chap 266

Gantz Chap 265

Gantz Chap 264

Gantz Chap 263

Gantz Chap 262

Gantz Chap 261

Gantz Chap 260

Gantz Chap 259

Gantz Chap 258

Gantz Chap 257

Gantz Chap 256

Gantz Chap 255

Gantz Chap 254

Gantz Chap 253

Gantz Chap 252

Gantz Chap 251

Gantz Chap 250

Gantz Chap 249

Gantz Chap 248

Gantz Chap 247

Gantz Chap 246

Gantz Chap 245

Gantz Chap 244

Gantz Chap 243

Gantz Chap 242

Gantz Chap 241

Gantz Chap 240

Gantz Chap 239

Gantz Chap 238

Gantz Chap 237

Gantz Chap 236

Gantz Chap 235

Gantz Chap 234

Gantz Chap 233

Gantz Chap 232

Gantz Chap 231

Gantz Chap 230

Gantz Chap 229

Gantz Chap 228

Gantz Chap 227

Gantz Chap 226

Gantz Chap 225

Gantz Chap 224

Gantz Chap 223

Gantz Chap 222

Gantz Chap 221

Gantz Chap 220

Gantz Chap 219

Gantz Chap 218

Gantz Chap 217

Gantz Chap 216

Gantz Chap 215

Gantz Chap 214

Gantz Chap 213

Gantz Chap 212

Gantz Chap 211

Gantz Chap 210

Gantz Chap 209

Gantz Chap 208

Gantz Chap 207

Gantz Chap 206

Gantz Chap 205

Gantz Chap 204

Gantz Chap 203

Gantz Chap 202

Gantz Chap 201

Gantz Chap 200

Gantz Chap 199

Gantz Chap 198

Gantz Chap 197

Gantz Chap 196

Gantz Chap 195

Gantz Chap 194

Gantz Chap 193

Gantz Chap 192

Gantz Chap 191

Gantz Chap 190

Gantz Chap 189

Gantz Chap 188

Gantz Chap 187

Gantz Chap 186

Gantz Chap 185

Gantz Chap 184

Gantz Chap 183

Gantz Chap 182

Gantz Chap 181

Gantz Chap 180

Gantz Chap 179

Gantz Chap 178

Gantz Chap 177

Gantz Chap 176

Gantz Chap 175

Gantz Chap 174

Gantz Chap 173

Gantz Chap 172

Gantz Chap 171

Gantz Chap 170

Gantz Chap 169

Gantz Chap 168

Gantz Chap 167

Gantz Chap 166

Gantz Chap 165

Gantz Chap 164

Gantz Chap 163

Gantz Chap 162

Gantz Chap 161

Gantz Chap 160

Gantz Chap 159

Gantz Chap 158

Gantz Chap 157

Gantz Chap 156

Gantz Chap 155

Gantz Chap 154

Gantz Chap 153

Gantz Chap 152

Gantz Chap 151

Gantz Chap 150

Gantz Chap 149

Gantz Chap 148

Gantz Chap 147

Gantz Chap 146

Gantz Chap 145

Gantz Chap 144

Gantz Chap 143

Gantz Chap 142

Gantz Chap 141

Gantz Chap 140

Gantz Chap 139

Gantz Chap 138

Gantz Chap 137

Gantz Chap 136

Gantz Chap 135

Gantz Chap 134

Gantz Chap 133

Gantz Chap 132

Gantz Chap 131

Gantz Chap 130

Gantz Chap 129

Gantz Chap 128

Gantz Chap 127

Gantz Chap 126

Gantz Chap 125

Gantz Chap 124

Gantz Chap 123

Gantz Chap 122

Gantz Chap 121

Gantz Chap 120

Gantz Chap 119

Gantz Chap 118

Gantz Chap 117

Gantz Chap 116

Gantz Chap 115

Gantz Chap 114

Gantz Chap 113

Gantz Chap 112

Gantz Chap 111

Gantz Chap 110

Gantz Chap 109

Gantz Chap 108

Gantz Chap 107

Gantz Chap 106

Gantz Chap 105

Gantz Chap 104

Gantz Chap 103

Gantz Chap 102

Gantz Chap 101

Gantz Chap 100

Gantz Chap 99

Gantz Chap 98

Gantz Chap 97

Gantz Chap 96

Gantz Chap 95

Gantz Chap 94

Gantz Chap 93

Gantz Chap 92

Gantz Chap 91

Gantz Chap 90

Gantz Chap 89

Gantz Chap 88

Gantz Chap 87

Gantz Chap 86

Gantz Chap 85

Gantz Chap 84

Gantz Chap 83

Gantz Chap 82

Gantz Chap 81

Gantz Chap 80

Gantz Chap 79

Gantz Chap 78

Gantz Chap 77

Gantz Chap 76

Gantz Chap 75

Gantz Chap 74

Gantz Chap 73

Gantz Chap 72

Gantz Chap 71

Gantz Chap 70

Gantz Chap 69

Gantz Chap 68

Gantz Chap 67

Gantz Chap 66

Gantz Chap 65

Gantz Chap 64

Gantz Chap 63

Gantz Chap 62

Gantz Chap 61

Gantz Chap 60

Gantz Chap 59

Gantz Chap 58

Gantz Chap 57

Gantz Chap 56

Gantz Chap 55

Gantz Chap 54

Gantz Chap 53

Gantz Chap 52

Gantz Chap 51

Gantz Chap 50

Gantz Chap 49

Gantz Chap 48

Gantz Chap 47

Gantz Chap 46

Gantz Chap 45

Gantz Chap 44

Gantz Chap 43

Gantz Chap 42

Gantz Chap 41

Gantz Chap 40

Gantz Chap 39

Gantz Chap 38

Gantz Chap 37

Gantz Chap 36

Gantz Chap 35

Gantz Chap 34

Gantz Chap 33

Gantz Chap 32

Gantz Chap 31

Gantz Chap 30

Gantz Chap 29

Gantz Chap 28

Gantz Chap 27

Gantz Chap 26

Gantz Chap 25

Gantz Chap 24

Gantz Chap 23

Gantz Chap 22

Gantz Chap 21

Gantz Chap 20

Gantz Chap 19

Gantz Chap 18

Gantz Chap 17

Gantz Chap 16

Gantz Chap 15

Gantz Chap 14

Gantz Chap 13

Gantz Chap 12

Gantz Chap 11

Gantz Chap 10

Gantz Chap 09

Gantz Chap 08

Gantz Chap 07

Gantz Chap 06

Gantz Chap 05

Gantz Chap 04

Gantz Chap 03

Gantz Chap 02

Gantz Chap 01

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Hen Koi lâu lâu up cho trẻ em đọc
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình