Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 1122 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 9 40.133 4

2. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 37 161.405 39

3. Americano - Exodus (tt.tv) 30 191.591 31

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 135.127 12

5. Anh chàng háo sắc 1 46.574 4

6. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 105.677 2

7. Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ 14 62.970 76

8. Dai 3 no Gideon 1 102.878 5

9. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 209.353 8

10. Ensa No Kusabi 10 73.788 35

11. Goyoukin 7 110.826 1

12. Hangah, Lee 16 103.148 1

13. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 121.150 11

14. Kantai Collection - Gift and Promises 1 78.779 30

15. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 792 7.623.784 1.194

16. Kokyu Kohi Monogatari 1 10.406 1

17. Majo Taisen - The War of Greedy Witches 4 36.025 11

18. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 633.980 278

19. Nhất Niệm Tung Hoành 4 36.852 14

20. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 191.364 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]