Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 1418 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 9 41.155 4

2. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 37 163.547 39

3. Americano - Exodus (tt.tv) 30 193.024 31

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 135.582 12

5. Anh chàng háo sắc 1 47.060 4

6. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 106.154 2

7. Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ 14 65.294 76

8. Dai 3 no Gideon 1 103.196 5

9. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 211.235 8

10. Ensa No Kusabi 10 75.500 35

11. Goyoukin 7 111.613 1

12. Hangah, Lee 16 103.618 1

13. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 121.649 11

14. Kantai Collection - Gift and Promises 1 79.217 30

15. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 802 7.927.188 1.222

16. Kokyu Kohi Monogatari 1 10.806 1

17. Majo Taisen - The War of Greedy Witches 4 37.130 11

18. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 635.415 278

19. Nhất Niệm Tung Hoành 4 37.132 14

20. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 192.091 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]