Thể loại Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý.

Có 4432 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. [LH] LADY JUSTICE MANGA 8 217.828 45

2. Alter Suite - Tana Project 1 44.529 10

3. Áo Thuật Thần Tọa 6 93.961 7

4. Aquaman 2016 4 105.000 0

5. Bản Tình Ca Màu Huyết Họa Với Rowan 4 36.744 3

6. Bạn Trai Quái Thú Của Tôi 95 90.832 6

7. Brave 7 42.874 7

8. Cầm Đế 30 261.947 32

9. Cẩm Lý Quy 36 53.468 2

10. Cấm thư ma thuật 5 43.455 19

11. Chiêu Hoán Sư Cuối Cùng 15 172.121 7

12. CHOUSOU NO BABEL 25 240.393 49

13. Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử 19 127.855 2

14. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 293 2.052.100 162

15. Đại Đường Trừ Yêu Sư 4 104.031 3

16. Đại Khâu Giáp Sư 188 1.083.259 89

17. Đại Ma Vương Chuyển Tới Nhà Tôi 8 113.076 4

18. Deadpool: Samurai 11 99.617 61

19. Deep (Towoo) 28 88.404 6

20. DEMON'S PLAN 1 107.954 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]