Thể loại Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý.

Có 3567 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. [LH] LADY JUSTICE MANGA 8 214.164 45

2. Alter Suite - Tana Project 1 43.709 10

3. Áo Thuật Thần Tọa 6 93.013 7

4. Aquaman 2016 4 104.577 0

5. Bản Tình Ca Màu Huyết Họa Với Rowan 4 36.088 3

6. Bạn Trai Quái Thú Của Tôi 95 89.554 6

7. Brave 7 42.346 7

8. Cầm Đế 30 260.982 32

9. Cẩm Lý Quy 36 52.861 2

10. Cấm thư ma thuật 5 42.737 19

11. Chiêu Hoán Sư Cuối Cùng 15 171.634 7

12. CHOUSOU NO BABEL 25 235.945 49

13. Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử 19 127.162 2

14. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 293 2.048.860 162

15. Đại Đường Trừ Yêu Sư 4 103.652 3

16. Đại Khâu Giáp Sư 188 1.080.350 89

17. Đại Ma Vương Chuyển Tới Nhà Tôi 8 112.709 4

18. Deadpool: Samurai 11 97.920 61

19. Deep (Towoo) 28 86.928 6

20. DEMON'S PLAN 1 107.647 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]