Yêu Thần Ký [>Update 05/09<] Chapter 444-444.5

truyện tranh Yêu Thần Ký
SƠ LƯỢC

Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong 
Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong...
Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán...
Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi......

Tên khác: Tales of Demons And Gods, 妖神记

Tác giả: Mad Snail Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Nguồn: HamTruyen

Thể loại: Action Adventure Comedy Harem Manhua Drama Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Lelouch Vi Britannia , Loading Memory , Mẫn Ca

Số lượt xem: 15987709 Theo dõi: 4858

Update: 14/06/2023 21:40TỔNG HỢP (784 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Yêu Thần Ký chapter 433 14/06/2023

Yêu Thần Ký chapter 432.5 12/06/2023

Yêu Thần Ký chapter 432 08/06/2023

Yêu Thần Ký chapter 431.5

Yêu Thần Ký chapter 431

Yêu Thần Ký chapter 430.5

Yêu Thần Ký chapter 430

Yêu Thần Ký chapter 429.5

Yêu Thần Ký Chapter 429

Yêu Thần Ký Chapter 428.5

Yêu Thần Ký Chapter 428

Yêu Thần Ký Chapter 427.5

Yêu Thần Ký Chapter 427

Yêu Thần Ký Chapter 426.5

Yêu Thần Ký Chapter 426

Yêu Thần Ký Chapter 425.5

Yêu Thần Ký Chapter 425

Yêu Thần Ký Chapter 424.5

Yêu Thần Ký Chapter 424

Yêu Thần Ký Chapter 423.5

Yêu Thần Ký Chapter 423

Yêu Thần Ký Chapter 422.5

Yêu Thần Ký Chapter 422

Yêu Thần Ký Chapter 421.5

Yêu Thần Ký Chapter 421

Yêu Thần Ký Chapter 420.5

Yêu Thần Ký Chapter 420

Yêu Thần Ký Chapter 419.5

Yêu Thần Ký Chapter 419

Yêu Thần Ký Chapter 418.5

Yêu Thần Ký Chapter 418

Yêu Thần Ký Chapter 417.5

Yêu Thần Ký Chapter 417

Yêu Thần Ký Chapter 416.5

Yêu Thần Ký Chapter 416

Yêu Thần Ký Chapter 415.5

Yêu Thần Ký Chapter 415

Yêu Thần Ký Chapter 414.5

Yêu Thần Ký Chapter 414

Yêu Thần Ký Chapter 413.5

Yêu Thần Ký Chapter 413

Yêu Thần Ký Chapter 412.5

Yêu Thần Ký Chapter 412

Yêu Thần Ký Chapter 411.5

Yêu Thần Ký Chapter 411

Yêu Thần Ký Chapter 410.5

Yêu Thần Ký Chapter 410

Yêu Thần Ký Chapter 409.5

Yêu Thần Ký Chapter 409

Yêu Thần Ký Chapter 408.5

Yêu Thần Ký Chapter 408

Yêu Thần Ký Chapter 407.5

Yêu Thần Ký Chapter 407

Yêu Thần Ký Chapter 406.5

Yêu Thần Ký Chapter 406

Yêu Thần Ký Chapter 405.5

Yêu Thần Ký Chapter 405

Yêu Thần Ký Chapter 404.5

Yêu Thần Ký Chapter 404

Yêu Thần Ký Chapter 403.5

Yêu Thần Ký Chapter 403

Yêu Thần Ký Chapter 402.5

Yêu Thần Ký Chapter 402

Yêu Thần Ký chapter 401.5

Yêu Thần Ký Chapter 401

Yêu Thần Ký Chapter 400.5

Yêu Thần Ký Chapter 400

Yêu Thần Ký Chapter 399.5

Yêu Thần Ký Chapter 399

Yêu Thần Ký Chapter 398.5

Yêu Thần Ký Chapter 398

Yêu Thần Ký Chapter 397.5

Yêu Thần Ký Chapter 397

Yêu Thần Ký Chapter 396.5

Yêu Thần Ký Chapter 396

Yêu Thần Ký Chapter 395.5

Yêu Thần Ký Chapter 395

Yêu Thần Ký Chapter 394.5

Yêu Thần Ký Chapter 394

Yêu Thần Ký Chapter 393.5

Yêu Thần Ký Chapter 393

Yêu Thần Ký Chapter 392.5

Yêu Thần Ký Chapter 392

Yêu Thần Ký Chapter 391.5

Yêu Thần Ký Chapter 391

Yêu Thần Ký Chapter 390.5

Yêu Thần Ký Chapter 390

Yêu Thần Ký Chapter 389

Yêu Thần Ký chapter 388.5

Yêu Thần Ký Chapter 388

Yêu Thần Ký Chapter 387.5

Yêu Thần Ký Chapter 387

Yêu Thần Ký Chapter 386.5

Yêu Thần Ký Chapter 386

Yêu Thần Ký Chapter 385.5

Yêu Thần Ký Chapter 385

Yêu Thần Ký Chapter 384.5

Yêu Thần Ký Chapter 384

Yêu Thần Ký Chapter 383

Yêu Thần Ký Chapter 382.5

Yêu Thần Ký Chapter 382

Yêu Thần Ký Chapter 381.5

Yêu Thần Ký Chapter 381

Yêu Thần Ký Chapter 380.5

Yêu Thần Ký Chapter 380

Yêu Thần Ký Chapter 379.5

Yêu Thần Ký Chapter 379

Yêu Thần Ký Chapter 378.5

Yêu Thần Ký Chapter 378

Yêu Thần Ký Chapter 377.5

Yêu Thần Ký Chapter 377

Yêu Thần Ký Chapter 376.5

Yêu Thần Ký Chapter 376

Yêu Thần Ký Chapter 375.5

Yêu Thần Ký Chapter 375

Yêu Thần Ký Chapter 374.5

Yêu Thần Ký Chapter 374

Yêu Thần Ký Chapter 373.5

Yêu Thần Ký Chapter 373

Yêu Thần Ký Chapter 372.5

Yêu Thần Ký Chapter 372

Yêu Thần Ký Chapter 371.5

Yêu Thần Ký Chapter 371

Yêu Thần Ký Chapter 370.5

Yêu Thần Ký Chapter 370

Yêu Thần Ký Chapter 369.5

Yêu Thần Ký Chapter 369

Yêu Thần Ký Chapter 368.5

Yêu Thần Ký Chapter 368

Yêu Thần Ký Chapter 367.5

Yêu Thần Ký Chapter 367

Yêu Thần Ký Chapter 366.5

Yêu Thần Ký Chapter 366

Yêu Thần Ký Chapter 365.5

Yêu Thần Ký Chapter 365

Yêu Thần Ký Chapter 364.5

Yêu Thần Ký Chapter 364

Yêu Thần Ký Chapter 363.5

Yêu Thần Ký Chapter 363

Yêu Thần Ký Chapter 362.5

Yêu Thần Ký Chapter 362

Yêu Thần Ký Chapter 361.5

Yêu Thần Ký Chapter 361

Yêu Thần Ký Chapter 360.5

Yêu Thần Ký Chapter 360

Yêu Thần Ký Chapter 359.5

Yêu Thần Ký Chapter 359

Yêu Thần Ký Chapter 358.5

Yêu Thần Ký Chapter 358

Yêu Thần Ký Chapter 357.5

Yêu Thần Ký Chapter 357

Yêu Thần Ký Chapter 356.5

Yêu Thần Ký Chapter 356

Yêu Thần Ký Chapter 355.5

Yêu Thần Ký Chapter 355

Yêu Thần Ký Chapter 354.5

Yêu Thần Ký Chapter 354

Yêu Thần Ký Chapter 353.5

Yêu Thần Ký Chapter 353

Yêu Thần Ký Chapter 352.5

Yêu Thần Ký Chapter 352

Yêu Thần Ký Chapter 351.5

Yêu Thần Ký Chapter 351

Yêu Thần Ký Chapter 350.5

Yêu Thần Ký Chapter 350

Yêu Thần Ký Chapter 349.5

Yêu Thần Ký Chapter 349

Yêu Thần Ký Chapter 348.5

Yêu Thần Ký Chapter 348

Yêu Thần Ký Chapter 347.5

Yêu Thần Ký Chapter 347

Yêu Thần Ký Chapter 346.5

Yêu Thần Ký Chapter 346

Yêu Thần Ký Chapter 345.5

Yêu Thần Ký Chapter 345

Yêu Thần Ký Chapter 344.5

Yêu Thần Ký Chapter 344

Yêu Thần Ký Chapter 343.5

Yêu Thần Ký Chapter 343

Yêu Thần Ký Chapter 342.5

Yêu Thần Ký Chapter 342

Yêu Thần Ký Chapter 341.5

Yêu Thần Ký Chapter 341

Yêu Thần Ký Chapter 340.5

Yêu Thần Ký Chapter 340

Yêu Thần Ký Chapter 339.5

Yêu Thần Ký Chapter 339

Yêu Thần Ký Chapter 338.5

Yêu Thần Ký Chapter 338

Yêu Thần Ký Chapter 337.5

Yêu Thần Ký Chapter 337

Yêu Thần Ký Chapter 336.5

Yêu Thần Ký Chapter 336

Yêu Thần Ký Chapter 335.5

Yêu Thần Ký Chapter 335

Yêu Thần Ký Chapter 334.5

Yêu Thần Ký Chapter 334

Yêu Thần Ký Chapter 333.5

Yêu Thần Ký Chapter 333

Yêu Thần Ký Chapter 332.5

Yêu Thần Ký Chapter 332

Yêu Thần Ký Chapter 331.5

Yêu Thần Ký Chapter 331

Yêu Thần Ký Chapter 330.5

Yêu Thần Ký Chapter 330

Yêu Thần Ký Chapter 329.5

Yêu Thần Ký Chapter 329

Yêu Thần Ký Chapter 328.5

Yêu Thần Ký Chapter 328

Yêu Thần Ký Chapter 327.5

Yêu Thần Ký Chapter 327

Yêu Thần Ký Chapter 326.5

Yêu Thần Ký Chapter 326

Yêu Thần Ký Chapter 325.5

Yêu Thần Ký Chapter 325

Yêu Thần Ký Chapter 324.5

Yêu Thần Ký Chapter 324

Yêu Thần Ký Chapter 323.5

Yêu Thần Ký Chapter 323

Yêu Thần Ký Chapter 322.5

Yêu Thần Ký Chapter 322

Yêu Thần Ký Chapter 321.5

Yêu Thần Ký Chapter 321

Yêu Thần Ký Chapter 320.5

Yêu Thần Ký Chapter 320

Yêu Thần Ký Chapter 319.5

Yêu Thần Ký Chapter 319

Yêu Thần Ký Chapter 318.5

Yêu Thần Ký Chapter 318

Yêu Thần Ký Chapter 317.5

Yêu Thần Ký Chapter 317

Yêu Thần Ký Chapter 316.5

Yêu Thần Ký Chapter 316

Yêu Thần Ký Chapter 315.5

Yêu Thần Ký Chapter 315

Yêu Thần Ký Chapter 314.5

Yêu Thần Ký Chapter 314

Yêu Thần Ký Chapter 313.5

Yêu Thần Ký Chapter 313

Yêu Thần Ký Chapter 312.5

Yêu Thần Ký Chapter 312

Yêu Thần Ký Chapter 311.5

Yêu Thần Ký Chapter 311

Yêu Thần Ký Chapter 310.5

Yêu Thần Ký Chapter 310

Yêu Thần Ký Chapter 309.5

Yêu Thần Ký Chapter 309

Yêu Thần Ký Chapter 308.5

Yêu Thần Ký Chapter 308

Yêu Thần Ký Chapter 307.5

Yêu Thần Ký Chapter 307

Yêu Thần Ký Chapter 306.5

Yêu Thần Ký Chapter 306

Yêu Thần Ký Chapter 305.5

Yêu Thần Ký Chapter 305

Yêu Thần Ký Chapter 304.5

Yêu Thần Ký Chapter 304

Yêu Thần Ký Chapter 303.5

Yêu Thần Ký Chapter 303

Yêu Thần Ký Chapter 302.5

Yêu Thần Ký Chapter 302

Yêu Thần Ký Chapter 301.5

Yêu Thần Ký Chapter 301

Yêu Thần Ký Chapter 300.5

Yêu Thần Ký Chapter 300

Yêu Thần Ký Chapter 299.5

Yêu Thần Ký Chapter 299

Yêu Thần Ký Chapter 298.5

Yêu Thần Ký Chapter 298

Yêu Thần Ký Chapter 297.5

Yêu Thần Ký Chapter 297

Yêu Thần Ký Chapter 296.5

Yêu Thần Ký Chapter 296

Yêu Thần Ký Chapter 295.5

Yêu Thần Ký Chapter 295

Yêu Thần Ký Chapter 294.5

Yêu Thần Ký Chapter 294

Yêu Thần Ký Chapter 293.5

Yêu Thần Ký Chapter 293

Yêu Thần Ký Chapter 292.5

Yêu Thần Ký Chapter 292

Yêu Thần Ký Chapter 291.5

Yêu Thần Ký Chapter 291

Yêu Thần Ký Chapter 290.5

Yêu Thần Ký Chapter 290

Yêu Thần Ký Chapter 289.5

Yêu Thần Ký Chapter 289

Yêu Thần Ký Chapter 288.5

Yêu Thần Ký Chapter 288

Yêu Thần Ký Chapter 287.5

Yêu Thần Ký Chapter 287

Yêu Thần Ký Chapter 286.5

Yêu Thần Ký Chapter 286

Yêu Thần Ký Chapter 285.5

Yêu Thần Ký Chapter 285

Yêu Thần Ký Chapter 284.5

Yêu Thần Ký Chapter 284

Yêu Thần Ký Chapter 283.5

Yêu Thần Ký Chapter 283

Yêu Thần Ký Chapter 282.5

Yêu Thần Ký Chapter 282

Yêu Thần Ký Chapter 281.5

Yêu Thần Ký Chapter 281

Yêu Thần Ký Chapter 280.5

Yêu Thần Ký Chapter 280

Yêu Thần Ký Chapter 279.5

Yêu Thần Ký Chapter 279

Yêu Thần Ký Chapter 278.5

Yêu Thần Ký Chapter 278

Yêu Thần Ký Chapter 277.5

Yêu Thần Ký Chapter 277

Yêu Thần Ký Chapter 276.5

Yêu Thần Ký Chapter 276

Yêu Thần Ký Chapter 275.5

Yêu Thần Ký Chapter 275

Yêu Thần Ký Chapter 274.5

Yêu Thần Ký Chapter 274

Yêu Thần Ký Chapter 273.5

Yêu Thần Ký Chapter 273

Yêu Thần Ký Chapter 272.5

Yêu Thần Ký Chapter 272

Yêu Thần Ký Chapter 271.5

Yêu Thần Ký Chapter 271

Yêu Thần Ký Chapter 270.5

Yêu Thần Ký Chapter 270

Yêu Thần Ký Chapter 269.5

Yêu Thần Ký Chapter 269

Yêu Thần Ký Chapter 268.5

Yêu Thần Ký Chapter 268

Yêu Thần Ký Chapter 267.5

Yêu Thần Ký Chapter 267

Yêu Thần Ký Chapter 266.5

Yêu Thần Ký Chapter 266

Yêu Thần Ký Chapter 265.5

Yêu Thần Ký Chapter 265

Yêu Thần Ký Chapter 264.5

Yêu Thần Ký Chapter 264

Yêu Thần Ký Chapter 263.5

Yêu Thần Ký Chapter 263

Yêu Thần Ký Chapter 262.5

Yêu Thần Ký Chapter 262

Yêu Thần Ký Chapter 261.5

Yêu Thần Ký Chapter 261

Yêu Thần Ký Chapter 260.5

Yêu Thần Ký Chapter 260

Yêu Thần Ký Chapter 259.5

Yêu Thần Ký Chapter 259

Yêu Thần Ký Chapter 258.5

Yêu Thần Ký Chapter 258

Yêu Thần Ký Chapter 257.5

Yêu Thần Ký Chapter 257

Yêu Thần Ký Chapter 256.5

Yêu Thần Ký Chapter 256

Yêu Thần Ký Chapter 255.5

Yêu Thần Ký Chapter 255

Yêu Thần Ký Chapter 254.5

Yêu Thần Ký Chapter 254

Yêu Thần Ký Chapter 253.5

Yêu Thần Ký Chapter 253

Yêu Thần Ký Chapter 252.5

Yêu Thần Ký Chapter 252

Yêu Thần Ký Chapter 251.5

Yêu Thần Ký Chapter 251

Yêu Thần Ký Chapter 250.5

Yêu Thần Ký Chapter 250

Yêu Thần Ký Chapter 249.5

Yêu Thần Ký Chapter 249

Yêu Thần Ký Chapter 248.5

Yêu Thần Ký Chapter 248

Yêu Thần Ký Chapter 247.5

Yêu Thần Ký Chapter 247

Yêu Thần Ký Chapter 246.5

Yêu Thần Ký Chapter 246

Yêu Thần Ký Chapter 245.5

Yêu Thần Ký Chapter 245

Yêu Thần Ký Chapter 244.5

Yêu Thần Ký Chapter 244

Yêu Thần Ký Chapter 243.5

Yêu Thần Ký Chapter 243

Yêu Thần Ký Chapter 242.5

Yêu Thần Ký Chapter 242

Yêu Thần Ký Chapter 241.5

Yêu Thần Ký Chapter 241

Yêu Thần Ký Chapter 240

Yêu Thần Ký Chapter 239.5

Yêu Thần Ký Chapter 239

Yêu Thần Ký Chapter 238.5

Yêu Thần Ký Chapter 238

Yêu Thần Ký Chapter 237.5

Yêu Thần Ký Chapter 237

Yêu Thần Ký Chapter 236

Yêu Thần Ký Chapter 235

Yêu Thần Ký Chapter 234

Yêu Thần Ký Chapter 233

Yêu Thần Ký Chapter 232

Yêu Thần Ký Chapter 231

Yêu Thần Ký Chapter 230

Yêu Thần Ký Chapter 229

Yêu Thần Ký Chapter 228

Yêu Thần Ký Chapter 227

Yêu Thần Ký Chapter 226

Yêu Thần Ký Chapter 225

Yêu Thần Ký Chapter 224

Yêu Thần Ký Chapter 223.5

Yêu Thần Ký Chapter 223

Yêu Thần Ký Chapter 222.5

Yêu Thần Ký Chapter 222

Yêu Thần Ký Chapter 221.5

Yêu Thần Ký Chapter 221

Yêu Thần Ký Chapter 220.5

Yêu Thần Ký Chapter 220

Yêu Thần Ký Chapter 219.5

Yêu Thần Ký Chapter 219

Yêu Thần Ký Chapter 218.5

Yêu Thần Ký Chapter 218

Yêu Thần Ký Chapter 217.5

Yêu Thần Ký Chapter 217

Yêu Thần Ký Chapter 216.5

Yêu Thần Ký Chapter 216

Yêu Thần Ký Chapter 215.5

Yêu Thần Ký Chapter 215

Yêu Thần Ký Chapter 214.5

Yêu Thần Ký Chapter 214

Yêu Thần Ký Chapter 213

Yêu Thần Ký Chapter 212

Yêu Thần Ký Chapter 211

Yêu Thần Ký Chapter 210

Yêu Thần Ký Chapter 209

Yêu Thần Ký Chapter 208

Yêu Thần Ký Chapter 207

Yêu Thần Ký Chapter 206

Yêu Thần Ký Chapter 205.5

Yêu Thần Ký Chapter 205

Yêu Thần Ký Chapter 204.5

Yêu Thần Ký Chapter 204

Yêu Thần Ký Chapter 203.5

Yêu Thần Ký Chapter 203

Yêu Thần Ký Chapter 202.5

Yêu Thần Ký Chapter 202

Yêu Thần Ký Chapter 201.5

Yêu Thần Ký Chapter 201

Yêu Thần Ký Chapter 200.5

Yêu Thần Ký Chapter 200

Yêu Thần Ký Chapter 199.5

Yêu Thần Ký Chapter 199

Yêu Thần Ký Chapter 198.5

Yêu Thần Ký Chapter 198

Yêu Thần Ký Chapter 197.5

Yêu Thần Ký Chapter 197

Yêu Thần Ký Chapter 196.5

Yêu Thần Ký Chapter 196

Yêu Thần Ký Chapter 195.5

Yêu Thần Ký Chapter 195

Yêu Thần Ký Chapter 194.5

Yêu Thần Ký Chapter 194

Yêu Thần Ký Chapter 193

Yêu Thần Ký Chapter 192

Yêu Thần Ký Chapter 191

Yêu Thần Ký Chapter 190

Yêu Thần Ký Chapter 189

Yêu Thần Ký Chapter 188.5

Yêu Thần Ký Chapter 188

Yêu Thần Ký Chapter 187.5

Yêu Thần Ký Chapter 187

Yêu Thần Ký Chapter 186.5

Yêu Thần Ký Chapter 186

Yêu Thần Ký Chapter 185.5

Yêu Thần Ký Chapter 185

Yêu Thần Ký Chapter 184.5

Yêu Thần Ký Chapter 184

Yêu Thần Ký Chapter 183.5

Yêu Thần Ký Chapter 183

Yêu Thần Ký Chapter 182.5

Yêu Thần Ký Chapter 182

Yêu Thần Ký Chapter 181.5

Yêu Thần Ký Chapter 181

Yêu Thần Ký Chapter 180.5

Yêu Thần Ký Chapter 180

Yêu Thần Ký Chapter 179.5

Yêu Thần Ký Chapter 179

Yêu Thần Ký Chapter 178.5

Yêu Thần Ký Chapter 178

Yêu Thần Ký Chapter 177.5

Yêu Thần Ký Chapter 177

Yêu Thần Ký Chapter 176.5

Yêu Thần Ký Chapter 176

Yêu Thần Ký Chapter 175.5

Yêu Thần Ký Chapter 175

Yêu Thần Ký Chapter 174.5

Yêu Thần Ký Chapter 174

Yêu Thần Ký Chapter 173.5

Yêu Thần Ký Chapter 173

Yêu Thần Ký Chapter 172.5

Yêu Thần Ký Chapter 172

Yêu Thần Ký Chapter 171.5

Yêu Thần Ký Chapter 171

Yêu Thần Ký Chapter 170.5

Yêu Thần Ký Chapter 170

Yêu Thần Ký Chapter 169.5

Yêu Thần Ký Chapter 169

Yêu Thần Ký Chapter 168.5

Yêu Thần Ký Chapter 168

Yêu Thần Ký Chapter 167.5

Yêu Thần Ký Chapter 167

Yêu Thần Ký Chapter 166.5

Yêu Thần Ký Chapter 166

Yêu Thần Ký Chapter 165.5

Yêu Thần Ký Chapter 165

Yêu Thần Ký Chapter 164.5

Yêu Thần Ký Chapter 164

Yêu Thần Ký Chapter 163.5

Yêu Thần Ký Chapter 163

Yêu Thần Ký Chapter 162.5

Yêu Thần Ký Chapter 162

Yêu Thần Ký Chapter 161.5

Yêu Thần Ký Chapter 161

Yêu Thần Ký Chapter 160.5

Yêu Thần Ký Chapter 160

Yêu Thần Ký Chapter 159.5

Yêu Thần Ký Chapter 159

Yêu Thần Ký Chapter 158.5

Yêu Thần Ký Chapter 158

Yêu Thần Ký Chapter 157.5

Yêu Thần Ký Chapter 157

Yêu Thần Ký Chapter 156.5

Yêu Thần Ký Chapter 156

Yêu Thần Ký Chapter 155.5

Yêu Thần Ký Chapter 155

Yêu Thần Ký Chapter 154.5

Yêu Thần Ký Chapter 154

Yêu Thần Ký Chapter 153.5

Yêu Thần Ký Chapter 153

Yêu Thần Ký Chapter 152.5

Yêu Thần Ký Chapter 152

Yêu Thần Ký Chapter 151.5

Yêu Thần Ký Chapter 151

Yêu Thần Ký Chapter 150.5

Yêu Thần Ký Chapter 150

Yêu Thần Ký Chapter 149.5

Yêu Thần Ký Chapter 149

Yêu Thần Ký Chapter 148.5

Yêu Thần Ký Chapter 148

Yêu Thần Ký Chapter 147.5

Yêu Thần Ký Chapter 147

Yêu Thần Ký Chapter 146.5

Yêu Thần Ký Chapter 146

Yêu Thần Ký Chapter 145.5

Yêu Thần Ký Chapter 145

Yêu Thần Ký Chapter 144.5

Yêu Thần Ký Chapter 144

Yêu Thần Ký Chapter 143

Yêu Thần Ký Chapter 142.5

Yêu Thần Ký Chapter 142

Yêu Thần Ký Chapter 141.5

Yêu Thần Ký Chapter 141

Yêu Thần Ký Chapter 140.5

Yêu Thần Ký Chapter 140

Yêu Thần Ký Chapter 139.5

Yêu Thần Ký Chapter 139

Yêu Thần Ký Chapter 138.5

Yêu Thần Ký Chapter 138

Yêu Thần Ký Chapter 137.5

Yêu Thần Ký Chapter 137

Yêu Thần Ký Chapter 136.5

Yêu Thần Ký Chapter 136

Yêu Thần Ký Chapter 135.5

Yêu Thần Ký Chapter 135

Yêu Thần Ký Chapter 134.5

Yêu Thần Ký Chapter 134

Yêu Thần Ký Chapter 133.5

Yêu Thần Ký Chapter 133

Yêu Thần Ký Chapter 132.5

Yêu Thần Ký Chapter 132

Yêu Thần Ký Chapter 131.5

Yêu Thần Ký Chapter 131

Yêu Thần Ký Chapter 130.5

Yêu Thần Ký Chapter 130

Yêu Thần Ký Chapter 129.5

Yêu Thần Ký Chapter 129

Yêu Thần Ký Chapter 128.5

Yêu Thần Ký Chapter 128

Yêu Thần Ký Chapter 127.5

Yêu Thần Ký Chapter 127

Yêu Thần Ký Chapter 126.5

Yêu Thần Ký Chapter 126

Yêu Thần Ký Chapter 125.5

Yêu Thần Ký Chapter 125

Yêu Thần Ký Chapter 124.5

Yêu Thần Ký Chapter 124

Yêu Thần Ký Chapter 123.5

Yêu Thần Ký Chapter 123

Yêu Thần Ký Chapter 122.5

Yêu Thần Ký Chapter 122

Yêu Thần Ký Chapter 121.5

Yêu Thần Ký Chapter 121

Yêu Thần Ký Chapter 120.5

Yêu Thần Ký Chapter 120

Yêu Thần Ký Chapter 119.5

Yêu Thần Ký Chapter 119

Yêu Thần Ký Chapter 118.5

Yêu Thần Ký Chapter 118

Yêu Thần Ký Chapter 117.5

Yêu Thần Ký Chapter 117

Yêu Thần Ký Chapter 116.5

Yêu Thần Ký Chapter 116

Yêu Thần Ký Chapter 115.5

Yêu Thần Ký Chapter 115

Yêu Thần Ký Chapter 114.5

Yêu Thần Ký Chapter 114

Yêu Thần Ký Chapter 113.5

Yêu Thần Ký Chapter 113

Yêu Thần Ký Chapter 112.5

Yêu Thần Ký Chapter 112

Yêu Thần Ký Chapter 111.5

Yêu Thần Ký Chapter 111

Yêu Thần Ký Chapter 110

Yêu Thần Ký Chapter 109.5

Yêu Thần Ký Chapter 109

Yêu Thần Ký Chapter 108.5

Yêu Thần Ký Chapter 108

Yêu Thần Ký Chapter 107.5

Yêu Thần Ký Chapter 107

Yêu Thần Ký Chapter 106.5

Yêu Thần Ký Chapter 106

Yêu Thần Ký Chapter 105.5

Yêu Thần Ký Chapter 105

Yêu Thần Ký Chapter 104.5

Yêu Thần Ký Chapter 104

Yêu Thần Ký Chapter 103.5

Yêu Thần Ký Chapter 103

Yêu Thần Ký Chapter 102.5

Yêu Thần Ký Chapter 102

Yêu Thần Ký Chapter 101.5

Yêu Thần Ký Chapter 101

Yêu Thần Ký Chapter 100.5

Yêu Thần Ký Chapter 100

Yêu Thần Ký Chapter 99.5

Yêu Thần Ký Chapter 99

Yêu Thần Ký Chapter 98.5

Yêu Thần Ký Chapter 98

Yêu Thần Ký Chapter 97.5

Yêu Thần Ký Chapter 97

Yêu Thần Ký Chapter 96.5

Yêu Thần Ký Chapter 96

Yêu Thần Ký Chapter 95.5

Yêu Thần Ký Chapter 95

Yêu Thần Ký Chapter 94.5

Yêu Thần Ký Chapter 94

Yêu Thần Ký Chapter 93.5

Yêu Thần Ký Chapter 93

Yêu Thần Ký Chapter 92.5

Yêu Thần Ký Chapter 92

Yêu Thần Ký Chapter 91.5

Yêu Thần Ký Chapter 91

Yêu Thần Ký Chapter 90.5

Yêu Thần Ký Chapter 90

Yêu Thần Ký Chapter 89.5

Yêu Thần Ký Chapter 89

Yêu Thần Ký Chapter 88.5

Yêu Thần Ký Chapter 88

Yêu Thần Ký Chapter 87.5

Yêu Thần Ký Chapter 87

Yêu Thần Ký Chapter 86.5

Yêu Thần Ký Chapter 86

Yêu Thần Ký Chapter 85.5

Yêu Thần Ký Chapter 85

Yêu Thần Ký Chapter 84.5

Yêu Thần Ký Chapter 84

Yêu Thần Ký Chapter 83.5

Yêu Thần Ký Chapter 83

Yêu Thần Ký Chapter 82.5

Yêu Thần Ký Chapter 82

Yêu Thần Ký Chapter 81

Yêu Thần Ký Chapter 80

Yêu Thần Ký Chapter 79

Yêu Thần Ký Chapter 78

Yêu Thần Ký Chapter 77

Yêu Thần Ký Chapter 76

Yêu Thần Ký Chapter 75

Yêu Thần Ký Chapter 74

Yêu Thần Ký Chapter 73

Yêu Thần Ký Chapter 72

Yêu Thần Ký Chapter 71

Yêu Thần Ký Chapter 70

Yêu Thần Ký Chapter 69

Yêu Thần Ký Chapter 68

Yêu Thần Ký Chapter 67

Yêu Thần Ký Chapter 66

Yêu Thần Ký Chapter 65

Yêu Thần Ký Chapter 64

Yêu Thần Ký Chapter 63

Yêu Thần Ký Chapter 62

Yêu Thần Ký Chapter 61

Yêu Thần Ký Chapter 60

Yêu Thần Ký Chapter 59

Yêu Thần Ký Chapter 58

Yêu Thần Ký Chapter 57

Yêu Thần Ký Chapter 56

Yêu Thần Ký Chapter 55

Yêu Thần Ký Chapter 54

Yêu Thần Ký Chapter 53

Yêu Thần Ký Chapter 52

Yêu Thần Ký Chapter 51

Yêu Thần Ký Chapter 50

Yêu Thần Ký Chapter 49

Yêu Thần Ký Chapter 48

Yêu Thần Ký Chapter 47

Yêu Thần Ký Chapter 46

Yêu Thần Ký Chapter 45

Yêu Thần Ký Chapter 44

Yêu Thần Ký Chapter 43

Yêu Thần Ký Chapter 42

Yêu Thần Ký Chapter 41

Yêu Thần Ký Chapter 40

Yêu Thần Ký Chapter 39

Yêu Thần Ký Chapter 38

Yêu Thần Ký Chapter 37

Yêu Thần Ký Chapter 36

Yêu Thần Ký Chapter 35

Yêu Thần Ký Chapter 34

Yêu Thần Ký Chapter 33

Yêu Thần Ký Chapter 32

Yêu Thần Ký Chapter 31

Yêu Thần Ký Chapter 30

Yêu Thần Ký Chapter 29

Yêu Thần Ký Chapter 28

Yêu Thần Ký Chapter 27

Yêu Thần Ký Chapter 26

Yêu Thần Ký Chapter 25

Yêu Thần Ký Chapter 24

Yêu Thần Ký Chapter 23

Yêu Thần Ký Chapter 22

Yêu Thần Ký Chapter 21

Yêu Thần Ký Chapter 20

Yêu Thần Ký Chapter 19

Yêu Thần Ký Chapter 18

Yêu Thần Ký Chapter 17

Yêu Thần Ký Chapter 16

Yêu Thần Ký Chapter 15

Yêu Thần Ký Chapter 14

Yêu Thần Ký Chapter 13

Yêu Thần Ký Chapter 12

Yêu Thần Ký Chapter 11

Yêu Thần Ký Chapter 10

Yêu Thần Ký Chapter 9

Yêu Thần Ký Chapter 8

Yêu Thần Ký Chapter 7

Yêu Thần Ký Chapter 6

Yêu Thần Ký Chapter 5

Yêu Thần Ký Chapter 4

Yêu Thần Ký Chapter 3

Yêu Thần Ký Chapter 2

Yêu Thần Ký Chapter 1

Cảnh giới trong truyện Yêu Thần Ký

Sơ luyện

- Cấp bậc này thường là người chưa đạt cấp bậc. Và không có khả năng dung hợp Yêu Linh (Các cấp độ Yêu Linh xem tại đây).

Thanh Đồng

Cảnh giới này chia ra làm ngũ tinh: Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ Tinh
Bài viết liên quan Màu sắc Linh Hồn Hải - Linh Hồn Hải

Xem thêm các Nhân vật cấp bậc này

Bạch Ngân

Cảnh giới này chia ra làm ngũ tinh: Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ Tinh
Xem thêm các Nhân vật cấp bậc này

Hoàng Kim

Cảnh giới này chia ra làm ngũ tinh: Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ Tinh
Xem thêm các Nhân vật cấp bậc này

Hắc Kim

Cảnh giới này chia ra làm ngũ tinh: Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ Tinh
Xem thêm các Nhân vật cấp bậc này

Truyền Kì

Cảnh giới này chia ra làm ngũ tinh: Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ Tinh

Các cảnh giới từ Truyền Kì trở xuống được xếp vào Địa Mệnh Cảnh
Trên Địa Mệnh cảnh bao gồm các cảnh giới:
Xem thêm các Nhân vật cấp bậc này

Thiên Mệnh

Cảnh giới này chia ra làm chín bậc: Nhất Mệnh đến Cửu Mệnh
Một khi đạt Nhị mệnh có thể kí thác Sinh Mệnh vào Hồn Điện. Sau khi bị chết, đánh cho tan ý niệm sẽ trực tiếp hồi sinh ở Hồn Điện đầy đủ như ban đầu. Tuy nhiên tu vi giảm một bậc Nhị Mệnh xuống Nhất Mệnh.
Xem thêm các Nhân vật cấp bậc này

Thiên Tinh

Cảnh giới này cũng chia làm chín bậc: Nhất Mệnh Tinh - Cửu Mệnh Tinh
Cũng như Thiên Mệnh, cảnh giới này có thể kí thác sinh mệnh, mỗi khi chết sẽ mất một lượng lớn tu vi của cấp Mệnh Tinh.
Xem thêm các Nhân vật cấp bậc này

Thiên Chuyển

Cảnh giới này chia làm chín bậc: Nhất Trọng đến Cửu Trọng
Cấp bậc này là cấp bậc trung gian vẫn có thể kí thác Sinh Mệnh, tuy nhiên sau cấp bậc này, tu vi lên cảnh giới cao hơn sẽ khó kí gửi Sinh Mệnh hơn.
Xem thêm các Nhân vật cấp bậc này

Long Đạo

Cảnh giới này chia làm chín bậc: Nhất Trọng đến Cửu Trọng
Cảnh giới này không thể kí thác sinh mệnh trong Hồn Điện. Một khi đã bị đánh chết là tiêu tan. Vì thế cường giả đẳng cấp này thường rất bảo vệ tính mệnh của mình, và giữ nó nhiều cách khác nhau. Một khi tiêu tan tu vi tán đi rất nhiều.
Cảnh giới này có hào quang xung quanh, khí lực phát ra bên ngoài, người bình thường xung quanh cũng cảm nhận được.
Xem thêm các Nhân vật cấp bậc này

Vũ Tông

Cảnh giới chia làm chín bậc: Nhất Trọng - Cửu Trọng
Cảnh giới cao nhất của các Thần Tông trong Long Giới Khư Vực. Hiện tại đỉnh phong là Thất Trọng.
Cảnh giới này có hào quang, gió lớn xung quanh, khí lực kinh người toát ra ngoài.
Xem thêm các Nhân vật cấp bậc này

Thần Đạo Cảnh

Cảnh giới trên Vũ Tông. Cảnh giới này thường bị Thánh Đế phát hiện và tiêu diệt, nên rất ít người hiện tại được đề cấp cảnh giới này.

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Bleach [Update Chap 686 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình