Minamoto kun Monogatari update chap 359 - boss chỉ định "người kế vị"? Kết thúc hoàn toàn rồi nhé...!

truyện tranh Minamoto kun Monogatari
SƠ LƯỢC
Một anh chàng sau khi bị con gái sờ soạng sàm sỡ đã mắc phải chứng bệnh sợ sữacon gái. Sau khi lên đại học cậu quyết sẽ chữa khỏi căn bệnh này và làm tình với mọi cô gái mình gặp. Vì một sự kiện bất ngờ mà cậu bị chuyển đến sống chung với dì họ mình. Cô dì này thì bảo là sẽ chữa căn bệnh sợ gái của cậu bằng cách... thực hiện một vài thử nghiệm... và cậu sẽ phải abc với 14 cô gái (một phần trong thí nghiệm đó đấy).  Một câu truyện thú vị hãy đọc đi thì biết.

Tên khác: Chuyện chàng Minamoto

Tác giả: Inaba Minori

Nguồn: SpecialGuys + Vnsharing + truyenhay24h + Vagabondmanga

Nhóm dịch: Vagabondmanga

Thể loại: Comedy Harem Romance Seinen Ecchi

Đăng bởi: Averruncus Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 16589943 Theo dõi: 7171

Update: 11/07/2020 17:05TỔNG HỢP (360 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Minamoto kun Monogatari chap 359 12/01/2020

Minamoto kun Monogatari chap 358 07/09/2019

Minamoto kun Monogatari chap 357.5 07/12/2019

Minamoto kun Monogatari chap 357

Minamoto kun Monogatari chap 356

Minamoto kun Monogatari chap 355

Minamoto kun Monogatari chap 354

Minamoto kun Monogatari chap 353

Minamoto kun Monogatari chap 352

Minamoto kun Monogatari chap 351

Minamoto kun Monogatari chap 350

Minamoto kun Monogatari chap 349

Minamoto kun Monogatari chap 348

Minamoto kun Monogatari chap 347

Minamoto kun Monogatari chap 346

Minamoto kun Monogatari chap 345

Minamoto kun Monogatari chap 344

Minamoto kun Monogatari chap 343

Minamoto kun Monogatari chap 342

Minamoto kun Monogatari chap 341

Minamoto kun Monogatari chap 340

Minamoto kun Monogatari chap 339

Minamoto kun Monogatari chap 338

Minamoto kun Monogatari chap 337

Minamoto kun Monogatari chap 336

Minamoto kun Monogatari chap 335

Minamoto kun Monogatari chap 334

Minamoto kun Monogatari chap 333

Minamoto kun Monogatari chap 332

Minamoto kun Monogatari chap 331

Minamoto kun Monogatari chap 330

Minamoto kun Monogatari chap 329

Minamoto kun Monogatari chap 328

Minamoto kun Monogatari chap 327

Minamoto kun Monogatari chap 326

Minamoto kun Monogatari chap 325

Minamoto kun Monogatari chap 324

Minamoto kun Monogatari chap 323

Minamoto kun Monogatari chap 322

Minamoto kun Monogatari chap 321

Minamoto kun Monogatari chap 320

Minamoto kun Monogatari chap 319

Minamoto kun Monogatari chap 318

Minamoto kun Monogatari chap 317

Minamoto kun Monogatari chap 316

Minamoto kun Monogatari chap 315

Minamoto kun Monogatari chap 314

Minamoto kun Monogatari chap 313

Minamoto kun Monogatari chap 312

Minamoto kun Monogatari chap 311

Minamoto kun Monogatari chap 310

Minamoto kun Monogatari chap 309

Minamoto kun Monogatari chap 308

Minamoto kun Monogatari chap 307

Minamoto kun Monogatari chap 306

Minamoto kun Monogatari chap 305

Minamoto kun Monogatari chap 304

Minamoto kun Monogatari chap 303

Minamoto kun Monogatari chap 302

Minamoto kun Monogatari chap 301

Minamoto kun Monogatari chap 300

Minamoto kun Monogatari chap 299

Minamoto kun Monogatari chap 298

Minamoto kun Monogatari chap 297

Minamoto kun Monogatari chap 296

Minamoto kun Monogatari chap 295

Minamoto kun Monogatari chap 294

Minamoto kun Monogatari chap 293

Minamoto kun Monogatari chap 292

Minamoto kun Monogatari chap 291

Minamoto kun Monogatari chap 290

Minamoto kun Monogatari chap 289

Minamoto kun Monogatari chap 288

Minamoto kun Monogatari chap 287

Minamoto kun Monogatari chap 286

Minamoto kun Monogatari chap 285

Minamoto kun Monogatari chap 284

Minamoto kun Monogatari chap 283

Minamoto kun Monogatari chap 282

Minamoto kun Monogatari chap 281

Minamoto kun Monogatari chap 280

Minamoto kun Monogatari chap 279

Minamoto kun Monogatari chap 278

Minamoto kun Monogatari chap 277

Minamoto kun Monogatari chap 276

Minamoto kun Monogatari chap 275

Minamoto kun Monogatari chap 274

Minamoto kun Monogatari chap 273

Minamoto kun Monogatari chap 272

Minamoto kun Monogatari chap 271

Minamoto kun Monogatari chap 270

Minamoto kun Monogatari chap 269

Minamoto kun Monogatari chap 268

Minamoto kun Monogatari chap 267

Minamoto kun Monogatari chap 266

Minamoto kun Monogatari chap 265

Minamoto kun Monogatari chap 264

Minamoto kun Monogatari chap 263

Minamoto kun Monogatari chap 262

Minamoto kun Monogatari chap 261

Minamoto kun Monogatari chap 260

Minamoto kun Monogatari chap 259

Minamoto kun Monogatari chap 258

Minamoto kun Monogatari chap 257

Minamoto kun Monogatari chap 256

Minamoto kun Monogatari chap 255

Minamoto kun Monogatari chap 254

Minamoto kun Monogatari chap 253

Minamoto kun Monogatari chap 252

Minamoto kun Monogatari chap 251

Minamoto kun Monogatari chap 250

Minamoto kun Monogatari chap 249

Minamoto kun Monogatari chap 248

Minamoto kun Monogatari chap 247

Minamoto kun Monogatari chap 246

Minamoto kun Monogatari chap 245

Minamoto kun Monogatari chap 244

Minamoto kun Monogatari chap 243

Minamoto kun Monogatari chap 242

Minamoto kun Monogatari chap 241

Minamoto kun Monogatari chap 240

Minamoto kun Monogatari chap 239

Minamoto kun Monogatari chap 238

Minamoto kun Monogatari chap 237

Minamoto kun Monogatari chap 236

Minamoto kun Monogatari chap 235

Minamoto kun Monogatari chap 234

Minamoto kun Monogatari chap 233

Minamoto kun Monogatari chap 232

Minamoto kun Monogatari chap 231

Minamoto kun Monogatari chap 230

Minamoto kun Monogatari chap 229

Minamoto kun Monogatari chap 228

Minamoto kun Monogatari chap 227

Minamoto kun Monogatari chap 226

Minamoto kun Monogatari chap 225

Minamoto kun Monogatari chap 224

Minamoto kun Monogatari chap 223

Minamoto kun Monogatari chap 222

Minamoto kun Monogatari chap 221

Minamoto kun Monogatari chap 220

Minamoto kun Monogatari chap 219

Minamoto kun Monogatari chap 218

Minamoto kun Monogatari chap 217

Minamoto kun Monogatari chap 216

Minamoto kun Monogatari chap 215

Minamoto kun Monogatari chap 214

Minamoto kun Monogatari chap 213

Minamoto kun Monogatari chap 212

Minamoto kun Monogatari chap 211

Minamoto kun Monogatari chap 210

Minamoto kun Monogatari chap 209

Minamoto kun Monogatari chap 208

Minamoto kun Monogatari chap 207

Minamoto kun Monogatari chap 206

Minamoto kun Monogatari chap 205

Minamoto kun Monogatari chap 204

Minamoto kun Monogatari chap 203

Minamoto kun Monogatari chap 202

Minamoto kun Monogatari chap 201

Minamoto kun Monogatari chap 200

Minamoto kun Monogatari chap 199

Minamoto kun Monogatari chap 198

Minamoto kun Monogatari chap 197

Minamoto kun Monogatari chap 196

Minamoto kun Monogatari chap 195

Minamoto kun Monogatari chap 194

Minamoto kun Monogatari chap 193

Minamoto kun Monogatari chap 192

Minamoto kun Monogatari chap 191

Minamoto kun Monogatari chap 190

Minamoto kun Monogatari chap 189

Minamoto kun Monogatari chap 188

Minamoto kun Monogatari chap 187

Minamoto kun Monogatari chap 186

Minamoto kun Monogatari chap 185

Minamoto kun Monogatari chap 184

Minamoto kun Monogatari chap 183

Minamoto kun Monogatari chap 182

Minamoto kun Monogatari chap 181

Minamoto kun Monogatari chap 180

Minamoto kun Monogatari chap 179

Minamoto kun Monogatari chap 178

Minamoto kun Monogatari chap 177

Minamoto kun Monogatari chap 176

Minamoto kun Monogatari chap 175

Minamoto kun Monogatari chap 174

Minamoto kun Monogatari chap 173

Minamoto kun Monogatari chap 172

Minamoto kun Monogatari chap 171

Minamoto kun Monogatari chap 170

Minamoto kun Monogatari chap 169

Minamoto kun Monogatari chap 168

Minamoto kun Monogatari chap 167

Minamoto kun Monogatari chap 166

Minamoto kun Monogatari chap 165

Minamoto kun Monogatari chap 164

Minamoto kun Monogatari chap 163

Minamoto kun Monogatari chap 162

Minamoto kun Monogatari chap 161

Minamoto kun Monogatari chap 160

Minamoto kun Monogatari chap 159

Minamoto kun Monogatari chap 158

Minamoto kun Monogatari chap 157

Minamoto kun Monogatari chap 156

Minamoto kun Monogatari chap 155

Minamoto kun Monogatari chap 154

Minamoto kun Monogatari chap 153

Minamoto kun Monogatari chap 152

Minamoto kun Monogatari chap 151

Minamoto kun Monogatari chap 150

Minamoto kun Monogatari chap 149

Minamoto kun Monogatari chap 148

Minamoto kun Monogatari chap 147

Minamoto kun Monogatari chap 146

Minamoto kun Monogatari chap 145

Minamoto kun Monogatari chap 144

Minamoto kun Monogatari chap 143

Minamoto kun Monogatari chap 142

Minamoto kun Monogatari chap 141

Minamoto kun Monogatari chap 140

Minamoto kun Monogatari chap 139

Minamoto kun Monogatari chap 138

Minamoto kun Monogatari chap 137

Minamoto kun Monogatari chap 136

Minamoto kun Monogatari chap 135

Minamoto kun Monogatari chap 134

Minamoto kun Monogatari chap 133

Minamoto kun Monogatari chap 132

Minamoto kun Monogatari chap 131

Minamoto kun Monogatari chap 130

Minamoto kun Monogatari chap 129

Minamoto kun Monogatari chap 128

Minamoto kun Monogatari chap 127

Minamoto kun Monogatari chap 126

Minamoto kun Monogatari chap 125

Minamoto kun Monogatari chap 124

Minamoto kun Monogatari chap 123

Minamoto kun Monogatari chap 122

Minamoto kun Monogatari chap 121

Minamoto kun Monogatari chap 120

Minamoto kun Monogatari chap 119

Minamoto kun Monogatari chap 118

Minamoto kun Monogatari Chap 117

Minamoto kun Monogatari Chap 116

Minamoto kun Monogatari Chap 115

Minamoto kun Monogatari Chap 114

Minamoto kun Monogatari Chap 113

Minamoto kun Monogatari Chap 112

Minamoto kun Monogatari Chap 111

Minamoto kun Monogatari Chap 110

Minamoto kun Monogatari Chap 109

Minamoto kun Monogatari Chap 108

Minamoto kun Monogatari Chap 107

Minamoto kun Monogatari Chap 106

Minamoto kun Monogatari Chap 105

Minamoto kun Monogatari Chap 104

Minamoto kun Monogatari Chap 103

Minamoto kun Monogatari Chap 102

Minamoto kun Monogatari Chap 101

Minamoto kun Monogatari Chap 100

Minamoto kun Monogatari Chap 99

Minamoto kun Monogatari Chap 98

Minamoto kun Monogatari Chap 97

Minamoto kun Monogatari Chap 96

Minamoto kun Monogatari Chap 95

Minamoto kun Monogatari Chap 94

Minamoto kun Monogatari Chap 93

Minamoto kun Monogatari Chap 92

Minamoto kun Monogatari Chap 91

Minamoto kun Monogatari Chap 90

Minamoto kun Monogatari Chap 89

Minamoto kun Monogatari Chap 88

Minamoto kun Monogatari Chap 87

Minamoto kun Monogatari Chap 86

Minamoto kun Monogatari Chap 85

Minamoto kun Monogatari Chap 84

Minamoto kun Monogatari Chap 83

Minamoto kun Monogatari Chap 82

Minamoto kun Monogatari Chap 81

Minamoto kun Monogatari Chap 80

Minamoto kun Monogatari Chap 79

Minamoto kun Monogatari Chap 78

Minamoto kun Monogatari Chap 77

Minamoto kun Monogatari Chap 76

Minamoto kun Monogatari Chap 75

Minamoto kun Monogatari Chap 74

Minamoto kun Monogatari Chap 73

Minamoto kun Monogatari Chap 72

Minamoto kun Monogatari Chap 71

Minamoto kun Monogatari Chap 70

Minamoto kun Monogatari Chap 69

Minamoto kun Monogatari Chap 68

Minamoto kun Monogatari Chap 67

Minamoto kun Monogatari Chap 66

Minamoto kun Monogatari Chap 65

Minamoto kun Monogatari Chap 64

Minamoto kun Monogatari Chap 63

Minamoto kun Monogatari Chap 62

Minamoto kun Monogatari Chap 61

Minamoto kun Monogatari Chap 60

Minamoto kun Monogatari Chap 59

Minamoto kun Monogatari Chap 58

Minamoto kun Monogatari Chap 57

Minamoto kun Monogatari Chap 56

Minamoto kun Monogatari Chap 55

Minamoto kun Monogatari Chap 54

Minamoto kun Monogatari Chap 53

Minamoto kun Monogatari Chap 52

Minamoto kun Monogatari Chap 51

Minamoto kun Monogatari Chap 50

Minamoto kun Monogatari Chap 49

Minamoto kun Monogatari Chap 48

Minamoto kun Monogatari Chap 47 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 46

Minamoto kun Monogatari Chap 45

Minamoto kun Monogatari Chap 44

Minamoto kun Monogatari Chap 43

Minamoto kun Monogatari Chap 42 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 41

Minamoto kun Monogatari Chap 40

Minamoto kun Monogatari Chap 39

Minamoto kun Monogatari Chap 38

Minamoto kun Monogatari Chap 37

Minamoto kun Monogatari Chap 36 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 35 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 34 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 33

Minamoto kun Monogatari Chap 32 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 31 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 30 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 29 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 28 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 27 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 26 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 25 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 24 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 23 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 22 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 21 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 20 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 19 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 18 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 17 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 16 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 15 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 14 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 13 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 12 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 11 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 10 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 9 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 8 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 7 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 6 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 5 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 4 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 3 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 2 Download

Minamoto kun Monogatari Chap 1 Download

Tổng hợp các nhân vật tương ứng với nội dung tiểu thuyết Genji:

Momozono Asahi, chị họ main = Asagao, chị họ Genji (bắt đầu chap 3)

Kiriyama Aoi, chủ hiệu làm móng = Aoi no Ue, vợ đầu của Genji (bắt đầu chap 32)

Hanada Chisato, nhân viên giao hàng ngây thơ ngực bự = Hanachirusato, người tình tận tâm nhất của Genji (bắt đầu chap 68)

Rokujou Miya, trợ giảng đại học yandere = Rokujou no miyasudokoro, người tình Yandere của Genji (bắt đầu chap 99)

Kowaka Shian, bé loli tiểu học = Murasaki no Ue, tình yêu sâu đậm nhất của Genji (xuất hiện chap 114)

Iyo Semi, nhân viên bán hàng đeo kính = Utsusemi, người tình một đêm (bắt đầu chap 122)

Tokonatsu Yuu, hướng dẫn viên thể dục = Yuugao, người tình vắn số (bắt đầu chap 137)

Suetsumu Hana, diễn viên lồng tiếng tương lai = Suetsumuhana, người tình kém sắc nhất (bắt đầu chap 183)

Gennai Noriko, bác sĩ nha khoa = Genji no naishi, người tình lớn tuổi nhất (bắt đầu chap 211)

Tamakazura Ruri, tiểu thư nữ sinh cấp 3 = Tamakazura, con gái tình nhân cũ, người từ chối Genji (bắt đầu chap 236)

Oboro Tsukiko, nữ tiểu thuyết gia đại học, bạn thân của chị họ = Oborozukiyo, chị dâu Genji, con gái của vị quan thuộc phe đối lập với Genji ở triều đình (bắt đầu chap 262)

Mitsumiya Otome, học sinh cấp 2, được main làm gia sư = Onna san no miya, người vợ ngoại tình, cũng là cháu ruột Genji (bắt đầu chap 305)

Akashi Mutsuge, đàn em năm nhất cùng trường = Akashi no Ue, người tình nơi đất khách của Genji (bắt đầu chap 318)

Fujiwara Kaoruko, bà cô ruột của main = Fujitsubo, mẹ kế và tình yêu đích thực đầu đời của Genji (xuất hiện từ chap đầu :v )

Bonus: Tsukasa Choujou, em bitch bắt nạt main ngày xưa = (có thể) Tō no Chūjō, bạn thân của Genji (xuất hiện chap 56)

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Fate/kaleid liner PRISMA☆ILLYA 3rei!! [Jikan FS] Update chap 73-2: loli diệt boss !
  • truyện tranh Fate/Grand Order: Epic of Remnant - Salem UPDATE chap 24, 25
  • truyện tranh Fate/Grand Order: Epic of Remnant - SE.RA.PH. Update chap 29 - thời thế tạo tiểu nhân...!
  • truyện tranh Fate/Grand Order: Epic of Remnant - Shinjuku update chap 17, sửa lỗi chap 16 - anh em đọc lại nhé !
  • truyện tranh Fate/Grand Order: Epic of Remnant - Agartha Update chap 37.2 - manga Fate đầu tiên end bản Việt !
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình