Thể loại Webtoon

Là thể loại do hàn quốc khởi xướng, hầu hết webtoon đều full màu, thể loại này có trang truyện bố cục khung hình theo chiều dọc, vì vậy xem trên máy vi tính, điện thoại, máy tính bảng ... đem lại cảm giác cực kỳ thoải mái

Có 956 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 9 40.133 4

2. Công Nương Su 87 11.361 1

3. Công Ty Sinh Mệnh 3 34.817 3

4. Deception Of The Demon King 1 10.340 1

5. Deep (Towoo) 28 86.928 6

6. Dream Girl -Cô Gái Trong Mơ 32 2.834.057 94

7. Elf & Warrior 4 38.585 2

8. Fantasy World Survival 20 114.537 6

9. Free Draw 101 358.479 104

10. Hoàng Đế Máu Lạnh Của Tôi 1 36.054 2

11. How To Open A Triangular Riceball 8 111.659 20

12. Last Chase 10 95.104 0

13. Loser 76 908.691 85

14. Miêu Hiệp 12 31.490 9

15. MIRACLE APP STORE 12 26.726 10

16. Ngôi nhà của người phục chế 27 65.581 13

17. Oh! Holy 30 200.448 31

18. Regular Show 9 38.856 3

19. REVIVAL MAN 39 303.395 43

20. SHAMAN 4 95.196 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]