Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 108 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 100.494 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 346.597 132

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 93.581 10

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 134.130 26

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 92.441 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 10.557 5

7. alice......again? 15 121.672 86

8. Amazing Fantasy #15 - Spider Man 2 16 0

9. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 104.990 13

10. ảnh chế conan 5 244.686 47

11. ANTIDOTE 19 232.376 159

12. Attack On Avengers 1 75.327 12

13. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 158 84.514 1

14. Báo ân cha mẹ 1 64.113 3

15. Bựa Nương 40 241.027 17

16. CAB Magazine 2012 1 65.955 13

17. Cách nhau 3 tuổi 8 10.768 13

18. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 60.695 15

19. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 91.277 30

20. Chii's Sweet Home 122 353.054 41

1 2 3 4 5 6