Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 117 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 100.707 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 349.461 132

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 93.937 10

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 134.700 26

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 92.747 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 10.804 5

7. alice......again? 15 122.051 86

8. Amazing Fantasy #15 - Spider Man 2 303 0

9. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 105.611 13

10. ảnh chế conan 5 245.380 47

11. ANTIDOTE 19 232.894 159

12. Attack On Avengers 1 75.981 12

13. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 158 87.323 1

14. Báo ân cha mẹ 1 64.305 3

15. Break Shot ( 2 tập cuối ) 2 750 1

16. Bựa Nương 40 241.544 17

17. CAB Magazine 2012 1 66.232 13

18. Cách nhau 3 tuổi 8 11.278 13

19. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 61.006 15

20. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 92.298 30

1 2 3 4 5 6