Fairy Tail - Update chap 545 end

truyện tranh Fairy Tail
SƠ LƯỢC

Lucy là một cô gái 17 tuổi, với giấc mơ trở thành một tinh linh pháp sư thực thụ.

Rồi một ngày cô đến thị trấn Harujion, cô đã gặp Natsu, một thiếu niên có khả năng sử dụng ma thuật lửa.

Nhưng Natsu không phải là một pháp sư thông thường, cậu sử dụng ma thuật cổ đại do một con rồng tên là Igneel dạy dỗ,và là thành viên của một trong số những hội pháp sư nổi tiếng nhất: Fairy Tail

Tên khác: フェアリーテイル; Xứ Thần Tiên, Đuôi Tiên

Tác giả: Mashima Hiro

Nguồn: MTO + Alo8 + Thienduongmanga.com

Thể loại: Action Adventure Comedy Shounen Ecchi Drama Fantasy

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: Masato Ryou

Số lượt xem: 22072942 Theo dõi: 5100

Update: 24/10/2020 15:55TỔNG HỢP (560 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Fairy Tail chap 545 end 23/07/2017

Fairy Tail chap 544 15/07/2017

Fairy Tail chap 543 08/07/2017

Fairy Tail chap 542

Fairy Tail chap 541

Fairy Tail chap 540

Fairy Tail chap 539

Fairy Tail chap 538

Fairy Tail chap 537

Fairy Tail chap 536

Fairy Tail chap 535

Fairy Tail chap 534

Fairy Tail chap 533

Fairy Tail chap 532

Fairy Tail chap 531

Fairy Tail chap 530

Fairy Tail chap 529

Fairy Tail chap 528

Fairy Tail chap 527

Fairy Tail chap 526

Fairy Tail chap 525

Fairy Tail chap 524

Fairy Tail chap 523

Fairy Tail chap 522

Fairy Tail chap 521

Fairy Tail chap 520

Fairy Tail chap 518

Fairy Tail chap 517

Fairy Tail chap 516

Fairy Tail chap 515

Fairy Tail chap 514

Fairy Tail chap 513

Fairy Tail chap 512

Fairy Tail chap 511

Fairy Tail chap 510

Fairy Tail chap 509

Fairy Tail chap 508

Fairy Tail chap 507

Fairy Tail chap 506

Fairy Tail chap 505

Fairy Tail chap 504

Fairy Tail chap 503

Fairy Tail chap 502

Fairy Tail chap 501

Fairy Tail chap 500

Fairy Tail chap 499

Fairy Tail chap 498

Fairy Tail chap 497

Fairy Tail chap 496

Fairy Tail chap 495

Fairy Tail chap 494

Fairy Tail chap 493

Fairy Tail chap 492

Fairy Tail chap 491

Fairy Tail chap 490

Fairy Tail chap 489.5

Fairy Tail chap 489

Fairy Tail chap 488

Fairy Tail chap 487

Fairy Tail chap 486

Fairy Tail chap 485

Fairy Tail chap 484

Fairy Tail chap 483

Fairy Tail chap 482

Fairy Tail chap 481

Fairy Tail chap 480

Fairy Tail chap 479

Fairy Tail chap 478

Fairy Tail chap 477

Fairy Tail chap 476

Fairy Tail chap 475

Fairy Tail chap 474

Fairy Tail chap 473

Fairy Tail chap 472

Fairy Tail chap 471

Fairy Tail chap 470

Fairy Tail chap 469

Fairy Tail chap 468

Fairy Tail chap 467

Fairy Tail chap 466

Fairy Tail chap 465

Fairy Tail chap 464

Fairy Tail chap 463

Fairy Tail chap 462.5

Fairy Tail chap 462

Fairy Tail chap 461

Fairy Tail chap 460

Fairy Tail chap 459

Fairy Tail chap 458

Fairy Tail chap 457

Fairy Tail chap 456

Fairy Tail chap 455.5

Fairy Tail chap 455

Fairy Tail chap 454

Fairy Tail chap 453.5

Fairy Tail chap 453

Fairy Tail chap 452

Fairy Tail chap 451

Fairy Tail chap 450

Fairy Tail chap 449

Fairy Tail chap 448

Fairy Tail chap 447

Fairy Tail chap 446

Fairy Tail chap 445

Fairy Tail chap 444

Fairy Tail chap 443

Fairy Tail chap 442

Fairy Tail chap 441

Fairy Tail chap 440

Fairy Tail chap 439

Fairy Tail chap 438

Fairy Tail chap 437.5

Fairy Tail chap 437

Fairy Tail chap 436

Fairy Tail chap 435

Fairy Tail chap 434

Fairy Tail chap 433

Fairy Tail Chap 432

Fairy Tail chap 431

Fairy Tail Chap 430

Fairy Tail Chap 429

Fairy Tail chap 428

Fairy Tail chap 427

Fairy Tail chap 426

Fairy Tail chap 425

Fairy Tail chap 424

Fairy Tail chap 423

Fairy Tail chap 422

Fairy Tail chap 421

Fairy Tail chap 420

Fairy Tail chap 419

Fairy Tail chap 418

Fairy Tail chap 417.5

Fairy Tail chap 417

Fairy Tail chap 416

Fairy Tail chap 415

Fairy Tail chap 414

Fairy Tail chap 413

Fairy Tail chap 412

Fairy Tail chap 411

Fairy Tail Chap 410

Fairy Tail chap 409

Fairy Tail chap 408

Fairy Tail chap 407

Fairy Tail chap 406

Fairy Tail chap 405

Fairy Tail chap 404

Fairy Tail chap 403

Fairy Tail chap 402

Fairy Tail chap 401

Fairy Tail chap 400

Fairy Tail chap 399

Fairy Tail chap 398

Fairy Tail chap 397

Fairy Tail chap 396

Fairy Tail chap 395

Fairy Tail chap 394

Fairy Tail chap 393

Fairy Tail chap 392

Fairy Tail chap 391

Fairy Tail chap 390

Fairy Tail chap 389

Fairy Tail chap 388

Fairy Tail chap 387

Fairy Tail chap 386

Fairy Tail chap 385

Fairy Tail chap 384

Fairy Tail chap 383

Fairy Tail Chap 382

Fairy Tail Chap 381

Fairy Tail Chap 380

Fairy Tail Chap 379

Fairy Tail Chap 378

Fairy Tail Chap 377

Fairy Tail Chap 376.5 : 413 Ngày

Fairy Tail Chap 376.5

Fairy Tail chap 376

Fairy Tail Chap 375

Fairy Tail Chap 374.5

Fairy Tail Chap 374

Fairy Tail Chap 373

Fairy Tail Chap 372

Fairy Tail Chap 371

Fairy Tail Chap 370

Fairy Tail Chap 369

Fairy Tail Chap 368

Fairy Tail Chap 367

Fairy Tail Chap 366

Fairy Tail Chap 365

Fairy Tail Chap 364.5

Fairy Tail Chap 364

Fairy Tail Chap 363

Fairy Tail Chap 362

Fairy Tail Chap 361

Fairy Tail Chap 360

Fairy Tail Chap 359

Fairy Tail Chap 358

Fairy Tail Chap 357

Fairy Tail Chap 356

Fairy Tail Chap 355

Fairy Tail Chap 354

Fairy Tail Chap 353

Fairy Tail Chap 352

Fairy Tail Chap 351

Fairy Tail Chap 350

Fairy Tail Chap 349

Fairy Tail Chap 348

Fairy Tail Chap 347

Fairy Tail Chap 346

Fairy Tail Chap 345.5

Fairy Tail Chap 345

Fairy Tail Chap 344

Fairy Tail Chap 343

Fairy Tail Chap 342

Fairy Tail Chap 341

Fairy Tail Chap 340

Fairy Tail Chap 339

Fairy Tail Chap 338

Fairy Tail Chap 337

Fairy Tail Chap 336

Fairy Tail Chap 335

Fairy Tail Chap 334

Fairy Tail Chap 333

Fairy Tail Chap 332

Fairy Tail Chap 331

Fairy Tail Chap 330

Fairy Tail Chap 329

Fairy Tail Chap 328

Fairy Tail Chap 327

Fairy Tail Chap 326

Fairy Tail Chap 325

Fairy Tail Chap 324

Fairy Tail Chap 323

Fairy Tail Chap 322

Fairy Tail Chap 321

Fairy Tail Chap 320

Fairy Tail Chap 319

Fairy Tail Chap 318

Fairy Tail Chap 317

Fairy Tail Chap 316

Fairy Tail Chap 315

Fairy Tail Chap 314

Fairy Tail Chap 313

Fairy Tail Chap 312

Fairy Tail Chap 311

Fairy Tail Chap 310

Fairy Tail Chap 309

Fairy Tail Chap 308

Fairy Tail Chap 307

Fairy Tail Chap 306

Fairy Tail Chap 305

Fairy Tail Chap 304

Fairy Tail Chap 303

Fairy Tail Chap 302

Fairy Tail Chap 301

Fairy Tail Chap 300

Fairy Tail Chap 299

Fairy Tail Chap 298

Fairy Tail Chap 297

Fairy Tail Chap 296

Fairy Tail Chap 295.5

Fairy Tail Chap 295

Fairy Tail Chap 294

Fairy Tail Chap 293

Fairy Tail Chap 292

Fairy Tail Chap 291

Fairy Tail Chap 290

Fairy Tail Chap 289

Fairy Tail Chap 288

Fairy Tail Chap 287 Download

Fairy Tail Chap 286 Download

Fairy Tail Chap 285

Fairy Tail Chap 284

Fairy Tail Chap 283 Download

Fairy Tail Chap 282

Fairy Tail Chap 281

Fairy Tail Chap 280 - Extra Special

Fairy Tail Chap 280

Fairy Tail Chap 279

Fairy Tail Chap 278

Fairy Tail Chap 277

Fairy Tail Chap 276

Fairy Tail Chap 275

Fairy Tail Chap 274

Fairy Tail Chap 273

Fairy Tail Chap 272

Fairy Tail Chap 271

Fairy Tail Chap 270

Fairy Tail Chap 269

Fairy Tail Chap 268

Fairy Tail Chap 267

Fairy Tail Chap 266

Fairy Tail Chap 265

Fairy Tail Chap 264

Fairy Tail Chap 263

Fairy Tail Chap 262

Fairy Tail Chap 261

Fairy Tail Chap 260

Fairy Tail Chap 259

Fairy Tail Chap 258

Fairy Tail Chap 257

Fairy Tail Chap 256

Fairy Tail Chap 255

Fairy Tail Chap 254

Fairy Tail Chap 253

Fairy Tail Chap 252

Fairy Tail Chap 251

Fairy Tail Chap 250

Fairy Tail Chap 249

Fairy Tail Chap 248

Fairy Tail Chap 247

Fairy Tail Chap 246

Fairy Tail Chap 245

Fairy Tail Chap 244

Fairy Tail Chap 243

Fairy Tail Chap 242

Fairy Tail Chap 241

Fairy Tail Chap 240

Fairy Tail Chap 239

Fairy Tail Chap 238

Fairy Tail Chap 237

Fairy Tail Chap 236

Fairy Tail Chap 235

Fairy Tail Chap 234

Fairy Tail Chap 233

Fairy Tail Chap 232

Fairy Tail Chap 231

Fairy Tail Chap 230

Fairy Tail Chap 229

Fairy Tail Chap 228

Fairy Tail Chap 227

Fairy Tail Chap 226

Fairy Tail Chap 225

Fairy Tail Chap 224

Fairy Tail Chap 223

Fairy Tail Chap 222

Fairy Tail Chap 221

Fairy Tail Chap 220

Fairy Tail Chap 219

Fairy Tail Chap 218

Fairy Tail Chap 217

Fairy Tail Chap 216

Fairy Tail Chap 215

Fairy Tail Chap 214

Fairy Tail Chap 213

Fairy Tail Chap 212

Fairy Tail Chap 211

Fairy Tail Chap 210

Fairy Tail Chap 209

Fairy Tail Chap 208

Fairy Tail Chap 207

Fairy Tail Chap 206

Fairy Tail Chap 205

Fairy Tail Chap 204

Fairy Tail Chap 203

Fairy Tail Chap 202

Fairy Tail Chap 201

Fairy Tail Chap 200

Fairy Tail Chap 199

Fairy Tail Chap 198

Fairy Tail Chap 197

Fairy Tail Chap 196

Fairy Tail Chap 195

Fairy Tail Chap 194

Fairy Tail Chap 193

Fairy Tail Chap 192

Fairy Tail Chap 191

Fairy Tail Chap 190

Fairy Tail Chap 189

Fairy Tail Chap 188 Download

Fairy Tail Chap 187

Fairy Tail Chap 186

Fairy Tail Chap 185

Fairy Tail Chap 184

Fairy Tail Chap 183

Fairy Tail chap 182.5

Fairy Tail Chap 182

Fairy Tail Chap 181

Fairy Tail Chap 180

Fairy Tail Chap 179

Fairy Tail Chap 178

Fairy Tail Chap 177

Fairy Tail Chap 176

Fairy Tail Chap 175

Fairy Tail Chap 174

Fairy Tail Chap 173

Fairy Tail Chap 172

Fairy Tail Chap 171

Fairy Tail Chap 170

Fairy Tail Chap 169

Fairy Tail Chap 168

Fairy Tail Chap 167

Fairy Tail Chap 166

Fairy Tail Chap 165

Fairy Tail Chap 164

Fairy Tail Chap 163

Fairy Tail Chap 162

Fairy Tail Chap 161

Fairy Tail Chap 160

Fairy Tail Chap 159

Fairy Tail Chap 158

Fairy Tail Chap 157

Fairy Tail Chap 156

Fairy Tail Chap 155

Fairy Tail Chap 154

Fairy Tail Chap 153

Fairy Tail Chap 152

Fairy Tail Chap 151

Fairy Tail Chap 150

Fairy Tail Chap 149

Fairy Tail Chap 148

Fairy Tail Chap 147

Fairy Tail Chap 146

Fairy Tail Chap 145

Fairy Tail Chap 144

Fairy Tail Chap 143

Fairy Tail Chap 142

Fairy Tail Chap 141

Fairy Tail Chap 140

Fairy Tail Chap 139

Fairy Tail Chap 138

Fairy Tail Chap 137

Fairy Tail Chap 136

Fairy Tail Chap 135

Fairy Tail Chap 134

Fairy Tail Chap 133

Fairy Tail Chap 132

Fairy Tail Chap 131

Fairy Tail Chap 130 Download

Fairy Tail Chap 129 Download

Fairy Tail Chap 128 Download

Fairy Tail Chap 127 Download

Fairy Tail Chap 126 Download

Fairy Tail Chap 125 Download

Fairy Tail Chap 124 Download

Fairy Tail Chap 123 Download

Fairy Tail Chap 122 Download

Fairy Tail Chap 121 Download

Fairy Tail Chap 120 Download

Fairy Tail Chap 119 Download

Fairy Tail Chap 118 Download

Fairy Tail Chap 117 Download

Fairy Tail Chap 116 Download

Fairy Tail Chap 115 Download

Fairy Tail Chap 114 Download

Fairy Tail Chap 113 Download

Fairy Tail Chap 112 Download

Fairy Tail Chap 111 Download

Fairy Tail Chap 110 Download

Fairy Tail Chap 109 Download

Fairy Tail Chap 108 Download

Fairy Tail Chap 107 Download

Fairy Tail Chap 106 Download

Fairy Tail Chap 105 Download

Fairy Tail Chap 104 Download

Fairy Tail Chap 103 Download

Fairy Tail Chap 102 Download

Fairy Tail Chap 101 Download

Fairy Tail Chap 100

Fairy Tail chao 519

Fairy Tail Chap 99 Download

Fairy Tail Chap 98 Download

Fairy Tail Chap 97 Download

Fairy Tail Chap 96 Download

Fairy Tail Chap 95 Download

Fairy Tail Chap 94 Download

Fairy Tail Chap 93 Download

Fairy Tail Chap 92 Download

Fairy Tail Chap 91 Download

Fairy Tail Chap 90 Download

Fairy Tail Chap 89 Download

Fairy Tail Chap 88 Download

Fairy Tail Chap 87 Download

Fairy Tail Chap 86 Download

Fairy Tail Chap 85 Download

Fairy Tail Chap 84 Download

Fairy Tail Chap 83 Download

Fairy Tail Chap 82 Download

Fairy Tail Chap 81 Download

Fairy Tail Chap 80 Download

Fairy Tail Chap 79 Download

Fairy Tail Chap 78 Download

Fairy Tail Chap 77 Download

Fairy Tail Chap 76 Download

Fairy Tail Chap 75 Download

Fairy Tail Chap 74 Download

Fairy Tail Chap 73 Download

Fairy Tail Chap 72 Download

Fairy Tail Chap 71 Download

Fairy Tail Chap 70 Download

Fairy Tail Chap 69 Download

Fairy Tail Chap 68

Fairy Tail Chap 67 Download

Fairy Tail Chap 66 Download

Fairy Tail Chap 65 Download

Fairy Tail Chap 64 Download

Fairy Tail Chap 63 Download

Fairy Tail Chap 62 Download

Fairy Tail Chap 61 Download

Fairy Tail Chap 60 Download

Fairy Tail Chap 59 Download

Fairy Tail Chap 58 Download

Fairy Tail Chap 57 Download

Fairy Tail Chap 56 Download

Fairy Tail Chap 55-5 Download

Fairy Tail Chap 55 Download

Fairy Tail Chap 54 Download

Fairy Tail Chap 53 Download

Fairy Tail Chap 52 Download

Fairy Tail Chap 51 Download

Fairy Tail Chap 50 Download

Fairy Tail Chap 49 Download

Fairy Tail Chap 48 Download

Fairy Tail Chap 47 Download

Fairy Tail Chap 46 Download

Fairy Tail Chap 45 Download

Fairy Tail Chap 44 Download

Fairy Tail Chap 43 Download

Fairy Tail Chap 42 Download

Fairy Tail Chap 41 Download

Fairy Tail Chap 40 Download

Fairy Tail Chap 39 Download

Fairy Tail Chap 38 Download

Fairy Tail Chap 37 Download

Fairy Tail Chap 36 Download

Fairy Tail Chap 35 Download

Fairy Tail Chap 34 Download

Fairy Tail Chap 33

Fairy Tail Chap 32

Fairy Tail Chap 31

Fairy Tail Chap 30

Fairy Tail Chap 29

Fairy Tail Chap 28

Fairy Tail Chap 27

Fairy Tail Chap 26

Fairy Tail Chap 25

Fairy Tail Chap 24

Fairy Tail Chap 23

Fairy Tail Chap 22

Fairy Tail Chap 21

Fairy Tail Chap 20

Fairy Tail Chap 19

Fairy Tail Chap 18

Fairy Tail Chap 17

Fairy Tail Chap 16

Fairy Tail Chap 15

Fairy Tail Chap 14

Fairy Tail Chap 13

Fairy Tail Chap 12

Fairy Tail Chap 11

Fairy Tail Chap 10

Fairy Tail Chap 9

Fairy Tail Chap 8

Fairy Tail Chap 7

Fairy Tail Chap 6

Fairy Tail Chap 5

Fairy Tail Chap 4

Fairy Tail Chap 3

Fairy Tail Chap 2

Fairy Tail Chap 1

Hãy bấm "'Thích truyện này" để được thông

báo sớm nhất khi có chap mới

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Bleach [Update Chap 686 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
  • truyện tranh Psyren Góc đào truyện #5
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình