Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 225 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.813.853 95

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 293 2.052.100 162

3. Ngự Linh Thế Giới 781 9.872.299 1.496

4. Nguyên Tôn 864 4.336.080 369

5. Thiên Châu Biến 164 293.731 24

6. Tuyệt Thế Võ Thần 820 6.026.870 427

7. Vạn Giới Tiên Tung 603 4.028.532 435

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 328 2.882.570 248

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 51.691 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 38.791 2

11. Bách Luyện Thành Thần 1118 12.331.952 1.612

12. Bắt Đầu Quật Khởi Từ Lô Đỉnh 22 12.481 2

13. Bắt đầu trực tiếp đương Tà Thần 1 2.435 0

14. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 48.714 4

15. Bộ Thiên Ca 99 873.414 476

16. BỘ THIÊN CA (retran) 7 5.657 1

17. BỒNG LAI TIÊN THI 4 28.103 3

18. Cao Đẳng Linh Hồn 292 732.213 80

19. Chỉ là xem bói mà thôi... thế mếu nào Cửu Vĩ Yêu Hoàng lại đẻ con cho ta!!??? 1 11.072 9

20. CHÍ TÔN THẦN MA 236 790.489 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]