Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 224 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.809.280 95

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 293 2.048.860 162

3. Ngự Linh Thế Giới 781 9.829.057 1.495

4. Nguyên Tôn 864 4.313.177 369

5. Thiên Châu Biến 164 292.239 24

6. Tuyệt Thế Võ Thần 759 6.013.912 426

7. Vạn Giới Tiên Tung 603 4.020.654 435

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 328 2.878.107 248

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 51.291 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 38.349 2

11. Bách Luyện Thành Thần 1118 12.297.277 1.612

12. Bắt Đầu Quật Khởi Từ Lô Đỉnh 22 11.683 2

13. Bắt đầu trực tiếp đương Tà Thần 1 2.061 0

14. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 48.226 4

15. Bộ Thiên Ca 99 864.743 476

16. BỘ THIÊN CA (retran) 6 3.879 0

17. BỒNG LAI TIÊN THI 4 27.772 3

18. Cao Đẳng Linh Hồn 292 726.607 80

19. Chỉ là xem bói mà thôi... thế mếu nào Cửu Vĩ Yêu Hoàng lại đẻ con cho ta!!??? 1 10.463 9

20. CHÍ TÔN THẦN MA 236 787.900 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]