Tác giả Kaitani Shinobu

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Liar Game 201 2.555.632 361

2. Liar Game - Root of A 3 264 0