Tác giả Takahashi Hiroshi

Có 22 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Crows 114 147.451 9

2. Crows (Bản đẹp) 8 8.167 2

3. Crows Ấn Bản Mới 93 1.665 0

4. Crows Explode - Kanda Tatsuya 35 19.242 18

5. Crows Gaiden 3 103.407 28

6. Crows Gaiden - Katagiri Ken Monogatari 4 9.062 2

7. Crows Gaiden - Linda Linda 2 7.940 1

8. Crows Gaiden - Takagiri Ken 2 175 0

9. Crows The Aftermath 7 372 0

10. Crows The Aftermath (Sono Go no Crows) 7 139.610 225

11. Crows Zero 77 104.108 11

12. Crows Zero II - Quặ Ghẻ và Sư Cọ 52 63.733 21

13. Jank Runk Family 5 10.605 6

14. Mr.Zetton 9 43.108 15

15. Next Crows Supplementary Story 4 36.642 2

16. Oren's 5 10.915 6

17. QP - Soul Of Violence 38 108.130 15

18. QP Gaiden 1 28.485 7

19. Worst 132 1.351.441 142

20. WORST Ấn Bản Mới 1 3.001 0

1 2