Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! [>Update chap 103<]

truyện tranh Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru!
SƠ LƯỢC

Akira, một họa sĩ tài năng nhưng sau khi bị bệnh ung thư anh đã nhận ra xung quanh mình chẳng còn gì ngoại trừ cái danh hiệu "thành công" của mình. không có người đi cùng mình đến bệnh viện, người mẹ, người thân duy nhất của anh cũng đòi anh đưa tiền mới chịu đi cùng anh. trong cơn giận anh đã vô tình gây tai nạn và được chuyển sinh sang thế giới khác. một thế giới mới với một cuộc sống mới anh quyết định sống một cách bình thường và giữ gìn hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi của mình

 

 

Tên khác: Other Name Drawing: Saikyō Mangaka wa o Oekaki Skill de Isekaii Musō Suru!,

Tác giả: Im Dal Young, Kim Kwang Hyun

Thể loại: Action Fantasy manga Isekai/Dị giới/Trọng sinh

Đăng bởi: Thực Thể Vũ Trụ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 468738 Theo dõi: 1233

Update: 13/05/2024 13:50TỔNG HỢP (104 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 103 13/05/2024

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 102 05/05/2024

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 101 05/05/2024

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 100

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 99

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 98

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 97

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 96

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 95

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 94

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 93

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 92

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 91

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 90

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 89

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 88

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 87

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 86

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 85

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 84

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 83

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 82

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 81

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 80

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 79

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 78

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 77

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 76

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 75

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 74

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 73

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 72

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 71

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 70

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 69

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 68

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 67

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 66

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 65

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 64

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 63

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 62

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 61

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 60

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 59

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 58

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 57

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 56

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 55

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 54

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 53

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 52

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 51

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 50

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 49

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 48

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 47

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 46

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 45

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 44

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 43

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 42

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 41

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 40

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 39

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 38

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 37

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 36

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 35

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 34

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 33

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 32

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 31

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 30

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 29

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 28

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 27

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 26

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 25

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 24

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 23

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 22

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 21

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 20

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 19

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 18

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 17

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 16

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 15

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 14

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 13

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 12

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 11

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 10

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 9

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 8

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 7

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 6

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 5

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 4

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 3

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 2.2

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 2.1

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! reset

Truyện sẽ được cập nhật sớm nhất trên group fb Manga Theo Yêu Cầu nhé :3

 

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh King Golf [update chap 210]
  • truyện tranh Ryuuroden [>update chap 328<]
  • truyện tranh Dan Doh! Xi [>Update chap 134-END<]
  • truyện tranh One-Punch Man [>NGHỈ HAI THÁNG<]
  • truyện tranh Darwins Game [>Chap 125- END<]
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình