Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! [>Update chap 93<]

truyện tranh Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru!
SƠ LƯỢC

Akira, một họa sĩ tài năng nhưng sau khi bị bệnh ung thư anh đã nhận ra xung quanh mình chẳng còn gì ngoại trừ cái danh hiệu "thành công" của mình. không có người đi cùng mình đến bệnh viện, người mẹ, người thân duy nhất của anh cũng đòi anh đưa tiền mới chịu đi cùng anh. trong cơn giận anh đã vô tình gây tai nạn và được chuyển sinh sang thế giới khác. một thế giới mới với một cuộc sống mới anh quyết định sống một cách bình thường và giữ gìn hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi của mình

 

 

Tên khác: Other Name Drawing: Saikyō Mangaka wa o Oekaki Skill de Isekaii Musō Suru!,

Tác giả: Im Dal Young, Kim Kwang Hyun

Thể loại: Action Fantasy manga Isekai/Dị giới/Trọng sinh

Đăng bởi: Thực Thể Vũ Trụ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 409963 Theo dõi: 1165

Update: 19/02/2024 05:47TỔNG HỢP (94 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 93 19/02/2024 05:46

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 92 09/02/2024 20:23

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 91 09/02/2024 20:21

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 90 16/01/2024 11:03

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 89 29/12/2023 23:35

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 88 28/12/2023 03:49

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 87 16/12/2023 23:35

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 86 22/11/2023 15:42

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 85 18/11/2023 08:47

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 84 15/11/2023 09:13

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 83 09/11/2023 16:58

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 82 27/10/2023 10:57

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 81 21/10/2023 22:54

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 80 13/10/2023 08:41

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 79 06/10/2023 12:12

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 78 03/10/2023 11:50

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 77 03/10/2023 07:37

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 76 02/10/2023 05:18

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 75 23/09/2023 17:56

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 74 23/09/2023 17:55

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 73 22/09/2023 13:43

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 72 22/09/2023 03:21

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 71 19/09/2023 17:44

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 70 19/09/2023 17:43

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 69 19/09/2023 11:30

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 68 19/09/2023 01:19

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 67 18/09/2023 15:27

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 66 17/09/2023 06:00

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chap 65 17/09/2023 05:59

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 64 16/09/2023 14:59

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 63 16/09/2023 14:58

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 62 13/09/2023 18:20

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 61 13/09/2023 18:18

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 60 11/09/2023 21:39

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 59 09/09/2023 12:08

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 58 09/09/2023 12:06

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 57 05/09/2023 18:54

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 56 05/09/2023 18:52

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 55 29/08/2023 06:32

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 54 29/08/2023 06:31

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 53 19/08/2023 04:14

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 52 19/08/2023 04:10

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 51 19/08/2023 04:08

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 50 14/08/2023 11:29

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 49 14/08/2023 11:27

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 48 14/08/2023 11:26

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 47 14/08/2023 11:24

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 46 10/08/2023 19:33

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 45 10/08/2023 19:31

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 44 10/08/2023 19:30

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 43 09/08/2023 18:30

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 42 09/08/2023 18:28

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 41 09/08/2023 18:27

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 40 03/08/2023 05:29

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 39 03/08/2023 05:28

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 38 03/08/2023 05:26

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 37 24/07/2023 11:22

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 36 24/07/2023 11:21

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 35 24/07/2023 11:20

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 34 21/07/2023 12:38

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 33 21/07/2023 12:37

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 32 21/07/2023 12:36

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 31 14/07/2023 18:36

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 30 08/07/2023 22:57

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 29 08/07/2023 22:55

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 28 03/07/2023 03:45

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 27 03/07/2023 03:44

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 26 03/07/2023 03:43

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 25 03/07/2023 03:42

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 24 03/07/2023 03:41

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 23 02/05/2023 14:42

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 22 22/01/2023 02:04

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 21 15/01/2023 18:03

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 20 27/12/2022 12:00

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 19 27/12/2022 12:00

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 18 27/12/2022 12:00

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 17 06/11/2022 04:03

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 16 18/10/2022 13:23

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 15 24/09/2022 18:27

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 14 17/09/2022 22:30

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 13 08/09/2022 22:17

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 12 03/09/2022 16:04

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 11 30/08/2022 01:42

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 10 28/08/2022 07:52

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 9 21/08/2022 19:10

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 8 01/08/2022 04:53

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 7 01/08/2022 04:53

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 6 19/06/2022 16:05

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 5 12/06/2022 00:39

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 4 03/05/2022 11:22

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 3 13/03/2022 18:45

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! chapter 2.2 13/03/2022 16:14

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! Chapter 2.1 28/02/2022 01:51

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru! reset 28/02/2022 01:51

Truyện sẽ được cập nhật sớm nhất trên group fb Manga Theo Yêu Cầu nhé :3

 

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh King Golf [update chap 210]
  • truyện tranh Ryuuroden [>update chap 328<]
  • truyện tranh Dan Doh! Xi [>Update chap 130<]
  • truyện tranh One-Punch Man [>Update chap 249<]
  • truyện tranh Darwins Game [>Chap 125- END<]
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình