Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!!

truyện tranh Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!!
SƠ LƯỢC
Tôi,Thánh nữ, sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ như ngươi đâu. Tôi sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước ngươi, Quỷ Vương. Dù là hành hạ, chơi thuốc hay thôi miên, hãy cứ đến đi, ta sẽ không khuất phục đâu!
Tôi, Lucius, Quỷ Vương, quyết tâm thay đổi số phận của mình với tư cách là một nhân vật phản diện bị dính death flag! Do đó mà các vị thánh nữ, Công chúa Drawf, Yêu tinh và Valkyrie cũng không cần phải chiến đấu chống lại tôi nữa!

Tên khác: Lady Saint, please stop your weird tricks! , I Transmigrated Into Demon King of Harem?,

Tác giả: BOOM工作室

Nhóm dịch: improvisation

Thể loại: Action Adventure Comedy Manhua Romance Magic Ecchi Fantasy Isekai/Dị giới/Trọng sinh

Đăng bởi: Improvisation Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Cat Tuong

Số lượt xem: 305959 Theo dõi: 774

Update: 16/04/2024 14:36TỔNG HỢP (80 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 8; 10/09/2022

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 78 28/05/2024

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 77: 28/05/2024

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 76:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 75:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 74:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 73:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 72:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 71:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 70:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 69:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 68:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 67:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 66:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 65:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 64:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 63:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 62.5:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 62:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 61:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 60:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 59:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 58:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 57:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 56:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 55:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 54:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 53:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 52:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 51:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 50:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 49:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 48:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 47:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 46:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 45:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 44:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 43:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 42:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 41:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 40:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 39:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 38:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 37:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 36:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 35:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 34:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 33:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 32:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 31:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 30:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 29:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 28:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 27

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 26:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 25:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 24:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 23:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 22.5: (chương ngoài lề)

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 20.1:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 20:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 19:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 18:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 17:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 16:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 15:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 14:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 13:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 12:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 11:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 10:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 9:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 7:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 6:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 5:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 4:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 3:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 2:

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 1: Mở đầu

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chap 9.1: Thông báo tới toàn thể độc giả.

Mong các bạn sẽ không chê,
những phản hồi tích cực sẽ là động lực thúc đẩy mình tiếp tục bộ truyện!
emo

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Suzuki-kun wa Mite iru. ~Kami Appli de JK no Kokoro wo Nozoitara do ○○ de Osowareta~
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình