Toriko Update Chap 396 - END

truyện tranh Toriko
SƠ LƯỢC

Câu chuyện kể vể Toriko một thợ săn pro thường xuyên cung cấp các loại thực phẩm quý giá cho nhà hàng và những người giàu có, một anh chàng có đầy sức mạnh để săn bắt các loài động vật hung dữ.

Tác giả: Shimabukuro Mitsutoshi

Nguồn: Comicvn.net

Thể loại: Action Adventure Comedy Shounen Supernatural

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: dk______ , nguyễn hiếu thanh dung

Số lượt xem: 15694677 Theo dõi: 3391

Update: 20/01/2022 01:54TỔNG HỢP (397 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Toriko Chap 396 - END 25/12/2016

Toriko chap 395 17/11/2016

Toriko chap 394 10/11/2016

Toriko chap 393

Toriko chap 392

Toriko chap 391

Toriko chap 390

Toriko chap 389

Toriko chap 388

Toriko chap 387

Toriko chap 386

Toriko chap 385

Toriko chap 384

Toriko chap 383

Toriko chap 382

Toriko chap 381

Toriko chap 380

Toriko chap 379

Toriko chap 378

Toriko chap 377

Toriko chap 376

Toriko chap 375

Toriko chap 374

Toriko chap 373

Toriko chap 372

Toriko chap 371

Toriko chap 370

Toriko chap 369

Toriko chap 368

Toriko chap 367

Toriko chap 366

Toriko chap 365

Toriko chap 364

Toriko chap 363

Toriko chap 362

Toriko chap 361

Toriko chap 360

Toriko chap 359

Toriko Chap 358

Toriko chap 357

Toriko chap 356

Toriko chap 355

Toriko chap 354

Toriko chap 353

Toriko chap 352

Toriko chap 351

Toriko chap 350

Toriko chap 349

Toriko chap 348

Toriko chap 347

Toriko chap 346

Toriko chap 345

Toriko chap 344

Toriko chap 343

Toriko chap 342

Toriko chap 341

Toriko chap 340

Toriko chap 339

Toriko chap 338

Toriko chap 337

Toriko chap 336

Toriko chap 335

Toriko chap 334

Toriko chap 334

Toriko chap 333

Toriko chap 332

Toriko chap 331

Toriko chap 330

Toriko chap 329

Toriko Chap 328

Toriko Chap 327

Toriko Chap 326

Toriko chap 325

Toriko chap 324

Toriko chap 323

Toriko chap 322

Toriko chap 321

Toriko chap 320

Toriko chap 319

Toriko chap 318

Toriko chap 317

Toriko chap 316

Toriko chap 315

Toriko chap 314

Toriko chap 313

Toriko chap 312

Toriko chap 311

Toriko chap 310

Toriko chap 309

Toriko chap 308

Toriko chap 307

Toriko chap 306

Toriko chap 305

Toriko chap 304

Toriko chap 303

Toriko chap 302

Toriko chap 301

Toriko chap 300

Toriko chap 299

Toriko Chap 298

Toriko chap 297

Toriko Chap 296

Toriko chap 295

Toriko Chap 294

Toriko Chap 293

Toriko Chap 292

Toriko Chap 291

Toriko Chap 290

Toriko Chap 289

Toriko Chap 288

Toriko Chap 287

Toriko Chap 286

Toriko Chap 285

Toriko chap 284

Toriko chap 283

Toriko chap 282

Toriko chap 281

Toriko chap 280

Toriko Chap 279

Toriko chap 278

Toriko chap 277

Toriko Chap 276

Toriko Chap 275

Toriko chap 274

Toriko chap 273

Toriko Chap 272

Toriko Chap 271

Toriko Chap 270

Toriko Chap 269

Toriko Chap 268

Toriko Chap 267

Toriko Chap 266

Toriko Chap 265

Toriko Chap 264

Toriko Chap 263

Toriko Chap 262

Toriko Chap 261

Toriko Chap 260

Toriko Chap 259

Toriko Chap 258

Toriko Chap 257

Toriko Chap 256

Toriko Chap 255

Toriko Chap 254

Toriko Chap 253

Toriko Chap 252

Toriko Chap 251

Toriko Chap 250

Toriko Chap 249

Toriko Chap 248

Toriko Chap 247

Toriko Chap 246

Toriko Chap 245

Toriko Chap 244

Toriko Chap 243

Toriko Chap 242

Toriko Chap 241

Toriko Chap 240

Toriko Chap 239

Toriko Chap 238

Toriko Chap 237

Toriko Chap 236

Toriko Chap 235

Toriko Chap 234

Toriko Chap 233

Toriko Chap 232

Toriko Chap 231

Toriko Chap 230

Toriko Chap 229

Toriko Chap 228

Toriko Chap 227

Toriko Chap 226

Toriko Chap 225

Toriko Chap 224

Toriko Chap 223

Toriko Chap 222

Toriko Chap 221

Toriko Chap 220

Toriko Chap 219

Toriko Chap 218

Toriko Chap 217

Toriko Chap 216

Toriko Chap 215

Toriko Chap 214

Toriko Chap 213

Toriko Chap 212

Toriko Chap 211

Toriko Chap 210

Toriko Chap 209

Toriko Chap 208

Toriko Chap 207

Toriko Chap 206

Toriko Chap 205

Toriko Chap 204

Toriko Chap 203

Toriko Chap 202

Toriko Chap 201

Toriko Chap 200

Toriko Chap 199

Toriko Chap 198

Toriko Chap 197

Toriko Chap 196

Toriko Chap 195

Toriko Chap 194

Toriko Chap 193

Toriko Chap 192

Toriko Chap 191

Toriko Chap 190

Toriko Chap 189

Toriko chap 188

Toriko chap 187

Toriko chap 186

Toriko chap 185

Toriko chap 184

Toriko chap 183

Toriko chap 182

Toriko Chap 181

Toriko chap 180

Toriko chap 179

Toriko chap 178

Toriko Chap 177 Download

Toriko Chap 176 Download

Toriko Chap 175

Toriko Chap 174

Toriko Chap 173

Toriko Chap 172

Toriko Chap 171

Toriko Chap 170

Toriko Chap 169

Toriko Chap 168

Toriko Chap 167

Toriko Chap 166

Toriko Chap 165

Toriko Chap 164

Toriko Chap 163

Toriko Chap 162

Toriko Chap 161

Toriko Chap 160

Toriko Chap 159

Toriko Chap 158

Toriko Chap 157

Toriko Chap 156

Toriko Chap 155

Toriko Chap 154 Download

Toriko Chap 153 Download

Toriko Chap 152 Download

Toriko Chap 151 Download

Toriko Chap 150 Download

Toriko Chap 149 Download

Toriko Chap 148 Download

Toriko Chap 147 Download

Toriko Chap 146 Download

Toriko Chap 145 Download

Toriko Chap 144 Download

Toriko Chap 143 Download

Toriko Chap 142 Download

Toriko Chap 141 Download

Toriko Chap 140 Download

Toriko Chap 139 Download

Toriko Chap 138 Download

Toriko Chap 137 Download

Toriko Chap 136 Download

Toriko Chap 135 Download

Toriko Chap 134 Download

Toriko Chap 133 Download

Toriko Chap 132

Toriko Chap 131

Toriko Chap 130

Toriko Chap 129

Toriko Chap 128 Download

Toriko Chap 127

Toriko Chap 126

Toriko Chap 125

Toriko Chap 124

Toriko Chap 123

Toriko Chap 122

Toriko Chap 121 Download

Toriko Chap 120

Toriko Chap 119

Toriko Chap 118

Toriko Chap 117

Toriko Chap 116

Toriko Chap 115

Toriko Chap 114

Toriko Chap 113 Download

Toriko Chap 112

Toriko Chap 111

Toriko Chap 110

Toriko Chap 109

Toriko Chap 108

Toriko Chap 107

Toriko Chap 106

Toriko Chap 105

Toriko Chap 104 Download

Toriko Chap 103

Toriko Chap 102

Toriko Chap 101

Toriko Chap 100

Toriko Chap 099

Toriko Chap 098

Toriko Chap 097

Toriko Chap 096

Toriko Chap 095

Toriko Chap 094 Download

Toriko Chap 093

Toriko Chap 092

Toriko Chap 091

Toriko Chap 090

Toriko Chap 089

Toriko Chap 088

Toriko Chap 087

Toriko Chap 086

Toriko Chap 085

Toriko Chap 084

Toriko Chap 083 Download

Toriko Chap 082

Toriko Chap 081

Toriko Chap 080

Toriko Chap 079

Toriko Chap 078

Toriko Chap 077

Toriko Chap 076

Toriko Chap 075

Toriko Chap 074

Toriko Chap 073

Toriko Chap 072 Download

Toriko Chap 071

Toriko Chap 070

Toriko Chap 069

Toriko Chap 068

Toriko Chap 067

Toriko Chap 066

Toriko Chap 065

Toriko Chap 064

Toriko Chap 063

Toriko Chap 062

Toriko Chap 061 Download

Toriko Chap 060

Toriko Chap 059

Toriko Chap 058

Toriko Chap 057

Toriko Chap 056

Toriko Chap 055

Toriko Chap 054

Toriko Chap 053

Toriko Chap 052

Toriko Chap 051

Toriko Chap 050 Download

Toriko Chap 049

Toriko Chap 048

Toriko Chap 047

Toriko Chap 046

Toriko Chap 045

Toriko Chap 044

Toriko Chap 043

Toriko Chap 042

Toriko Chap 041

Toriko Chap 040

Toriko Chap 039 Download

Toriko Chap 038

Toriko Chap 037

Toriko Chap 036

Toriko Chap 035

Toriko Chap 034

Toriko Chap 033

Toriko Chap 032

Toriko Chap 031

Toriko Chap 030

Toriko Chap 029

Toriko Chap 028 Download

Toriko Chap 027

Toriko Chap 026

Toriko Chap 025

Toriko Chap 024

Toriko Chap 023

Toriko Chap 022

Toriko Chap 021

Toriko Chap 020

Toriko Chap 019

Toriko Chap 018

Toriko Chap 017 Download

Toriko Chap 016

Toriko Chap 015

Toriko Chap 014

Toriko Chap 013

Toriko Chap 12

Toriko Chap 11

Toriko Chap 10 Download

Toriko Chap 09

Toriko Chap 08

Toriko Chap 07

Toriko Chap 06

Toriko Chap 05

Toriko Chap 04

Toriko Chap 03

Toriko Chap 02

Toriko Chap 01

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Bleach [Update Chap 686 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
  • truyện tranh Psyren Góc đào truyện #5
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình