Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ [>Update chap 154-Bạc đã nhảy đủ cao để gặt sao băng 🐧?<]

truyện tranh Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~
SƠ LƯỢC

Hizutome Rakurou rất thích thể loại game rác. Thử thách tiếp theo của cậu là game thánh - Shangri-la Frontier với tổng số người chơi lên tới 30 triệu người. Tập hợp đồng đội trong một thế giới rộng lớn và gặp những kẻ thù cũ trên đường đi, cậu sẽ thay đổi số phận của mọi người chơi. Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng trên trang syosetu ni narou.

Tên khác: Shangri-La Frontier, Shangri-La Frontier ~ Crappy Game Hunter Challenges God-Tier Game, シャングリラ・フロンティア~クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす~

Tác giả: FUJI Ryousuke Kata Rina

Nhóm dịch: EiShun Team CBC Gardenn

Thể loại: Action Adventure Sci-fi Shounen Fantasy

Đăng bởi: kuhakuu Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: EiShun Team , ChinBuuu

Số lượt xem: 2414204 Theo dõi: 2744

Update: 26/04/2024 20:11TỔNG HỢP (154 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 154 26/04/2024

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 153 26/04/2024

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 152 15/04/2024

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 151

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 150

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 149

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 148

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 147

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 146

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 145

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 144

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 143

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 142

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 141

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 140

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 139

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 138

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 137

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 136

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 135

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 134

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 133

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 132

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 131

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 130

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 129

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 128

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 127

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 126

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 125

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 124

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 123

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 122

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 121

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 120

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 119

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 118

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 117

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 116

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 115

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 114

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 113

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 112

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 111

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 110

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 109

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 108

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 107

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 106

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 105

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 104

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 103

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 102

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 101

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 100

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 99

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 98

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chap 97

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 96

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 95

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 94

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 93

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 92

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 91

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 90

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 89

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 88

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 87

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 86

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 85

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 84

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 83

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 82

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 81

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 80

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 79

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 78

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 77

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 76

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 75

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 74

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 73

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 72

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 71

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 70

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 69

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 68

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 67

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 66

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 65

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 64

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 63

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 62

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 61

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 60

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 59

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 58

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 57

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 56

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 55

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 54

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 53

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 52

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 51

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ chapter 50

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ chapter 49

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ chapter 48

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ chapter 47

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ chapter 46

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ chapter 45

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ chapter 44

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ chapter 43

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ chapter 42

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ chapter 41

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 40

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 39

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 38

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 37

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 36

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 35

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 34

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 33

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 32

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 31

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 30

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 29

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 28

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 27

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 26

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 25

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 24

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 23

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 22

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 21

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 20

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 19

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 18

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 17

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 16

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 15

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 14

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 13

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 12

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 11

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ chapter 10

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 9

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 8

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 7

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 6

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 5

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 4

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 3

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 2

Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ Chapter 1

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Mahou Tsukai no Yome [>Update Chap 46<]
  • truyện tranh Konjiki no Moji Tsukai (Word Master) [>Update Chap 102<]
  • truyện tranh Roku De Nashi Majutsu Koushi To Kinki Kyouten [>Update chap 60<]
  • truyện tranh  Nobunaga Kyousoukyoku update chap 2
  • truyện tranh WORTENIA SENKI
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình