Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa [>Update 13/09<] chương 112

truyện tranh Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa
SƠ LƯỢC

Nữ sinh trung học vô tình lạc vào thế giới trò chơi và biến thành một cô nhóc 10 tuổi, Nhiếp chính vương luôn muốn sát hại cô trong trò chơi lại trở thành “mục tiêu” của chính cô?! Cô phải bắt đầu công lược Nhiếp chính vương lúc còn là một đứa trẻ, từ khi hắn vẫn là một người có địa vị thấp, cô đã phải bắt đầu dựa dẫm vào hắn! Chỉ là khi đối mặt với lòng thù hận của Nhiếp chính vương, đây đã được định sẵn là một cuộc tấn công không hề dễ dàng…

Thể loại: Comedy Manhua

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Up truyện

Số lượt xem: 17634 Theo dõi: 6

Update: 06/05/2023 17:25TỔNG HỢP (111 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 112 16/09/2023

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 111 16/09/2023

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 110 16/09/2023

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 109

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 108

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 107

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 106

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 105

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 104

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 103

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 102

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 101

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 100

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 99

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 98

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 97

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 96

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 95

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 94

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 93

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 92

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 91

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 90

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 89

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 88

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 87

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 86

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 85

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 84

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 83

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 82

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 81

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 80

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 79

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 78

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 77

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 76

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 75

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 74

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 73

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 72

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 71

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 70

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 69

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 68

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 67

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 66

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 65

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 64

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 63

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 62

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 61

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 60

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 59

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 58

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 57

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 56

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 55

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 54

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 53

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 52

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 51

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 50

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 49

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 48

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 47

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 46

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 45

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 44

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 43

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 42

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 41

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 40

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 39

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 38

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 37

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 36

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 35

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 34

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 33

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 32

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 31

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 30

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 29

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 28

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 27

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 26

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 25

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 24

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 23

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 22

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 21

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 20

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 19

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 18

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 17

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 16

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 15

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 14

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 13

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 12

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 11

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 10

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 9

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 8

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 7

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 6

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 5

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 4

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 2

Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chương 1

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Bleach [Update Chap 686 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình