Sa đọa Tử thần LÀ TA! [>Update Chap 125<]

truyện tranh Sa đọa Tử thần LÀ TA!
SƠ LƯỢC
Câu chuyệnvề một cô gái bị giáng xuống địa ngục, kí khế ước với Satan và trở thành Tử thầnvới điều kiện mỗi ngày 1 mạng của tội nhân. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cô nàng tử thần và anh chàng thám tử tội đồ đang tìm hiểu về cái chết kì lạ trong vụ án X mà nghi phạm và cũng là nạn nhất duy nhất lại mang khuôn mặt giống hệt cô. Câu chuyện về những tội lỗi và những vụ án bắt đầu, cùng CBC Gardenn đón đọc nhé~~

Tên khác: I'm Grim Reaper!

Nhóm dịch: CBC Gardenn

Thể loại: Action Comedy Horror Fantasy

Đăng bởi: kuhakuu Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 3144 Theo dõi: 5

Update: 04/03/2024 20:58TỔNG HỢP (125 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 125 04/03/2024 20:53

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 124 04/03/2024 20:46

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 123 04/03/2024 20:44

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 122 04/03/2024 20:41

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 121 04/03/2024 20:38

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 120 04/03/2024 20:36

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 119 04/03/2024 20:32

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 118 04/03/2024 20:29

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 117 04/03/2024 20:25

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 116 04/03/2024 20:10

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 115 03/03/2024 17:39

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 114 03/03/2024 17:36

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 113 02/03/2024 21:52

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 112 23/01/2024 22:28

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 111 23/01/2024 22:27

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 110 23/01/2024 22:27

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 109 23/01/2024 22:26

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 108 23/01/2024 22:26

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 107 23/01/2024 22:26

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 106 23/01/2024 22:25

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 105 23/01/2024 22:25

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 104 23/01/2024 22:24

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 103 23/01/2024 22:24

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 102 23/01/2024 22:23

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 101 23/01/2024 22:23

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 100 23/01/2024 22:22

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 99 23/01/2024 22:22

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 98 23/01/2024 22:21

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 97 23/01/2024 22:21

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 96 23/01/2024 22:20

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 95 23/01/2024 22:20

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 94 23/01/2024 22:19

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 93 23/01/2024 22:19

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 92 23/01/2024 22:19

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 91 23/01/2024 22:18

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 90 23/01/2024 22:17

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 89 23/01/2024 22:16

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 88 23/01/2024 22:16

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 87 23/01/2024 22:15

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 86 23/01/2024 22:14

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 85 23/01/2024 22:13

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 84 23/01/2024 22:12

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 83 23/01/2024 22:12

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 82 23/01/2024 22:11

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 81 23/01/2024 22:10

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 80 23/01/2024 22:09

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 79 23/01/2024 22:08

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 78 23/01/2024 22:08

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 77 23/01/2024 22:07

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 76 23/01/2024 22:07

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 75 23/01/2024 22:06

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 74 23/01/2024 22:06

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 73 23/01/2024 22:06

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 72 23/01/2024 22:05

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 71 23/01/2024 22:04

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 70 23/01/2024 22:04

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 69 23/01/2024 22:03

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 68 23/01/2024 22:03

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 67 23/01/2024 22:02

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 66 23/01/2024 22:02

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 65 23/01/2024 22:01

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 64 23/01/2024 22:00

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 63 23/01/2024 21:59

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 62 23/01/2024 21:59

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 61 23/01/2024 21:59

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 60 23/01/2024 21:58

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 59 23/01/2024 21:57

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 58 23/01/2024 21:57

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 57 23/01/2024 21:56

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 56 23/01/2024 21:56

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 55 23/01/2024 21:56

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 54 23/01/2024 21:54

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 53 23/01/2024 21:53

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 52 23/01/2024 21:51

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 51 23/01/2024 21:51

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 50 23/01/2024 21:47

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 49 23/01/2024 21:47

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 48 23/01/2024 21:46

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 47 23/01/2024 21:46

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 46 23/01/2024 21:46

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 45 23/01/2024 21:45

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 44 23/01/2024 21:45

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 43 23/01/2024 21:35

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 42 23/01/2024 21:35

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 41 23/01/2024 21:34

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 40 23/01/2024 21:34

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 39 23/01/2024 21:33

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 38 23/01/2024 21:33

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 37 23/01/2024 21:32

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 36 23/01/2024 21:32

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 35 23/01/2024 21:31

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 34 23/01/2024 21:29

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 33 23/01/2024 21:29

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 32 23/01/2024 21:28

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 31 23/01/2024 21:25

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 30 23/01/2024 21:24

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 29 23/01/2024 21:23

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 28 23/01/2024 21:23

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 27 23/01/2024 21:22

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 26 23/01/2024 21:22

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 25 23/01/2024 21:21

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 24 23/01/2024 21:21

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 23 23/01/2024 21:20

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 22 23/01/2024 21:20

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 21 23/01/2024 21:19

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 20 23/01/2024 21:19

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 19 23/01/2024 21:18

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 18 23/01/2024 21:18

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 17 23/01/2024 21:17

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 16 23/01/2024 21:17

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 15 23/01/2024 21:16

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 14 23/01/2024 21:16

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 13 23/01/2024 21:15

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 12 23/01/2024 21:15

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 11 23/01/2024 21:14

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 10 23/01/2024 21:14

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 9 23/01/2024 21:13

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 8 23/01/2024 21:13

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 7 23/01/2024 21:13

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 6 23/01/2024 21:11

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 5 23/01/2024 21:10

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 4 23/01/2024 21:10

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 3 23/01/2024 21:09

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 2 23/01/2024 21:09

Sa đọa Tử thần LÀ TA! Chap 1 23/01/2024 21:08

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Mahou Tsukai no Yome [>Update Chap 42-Quá khứ đầy đau thương của Chise...<]
  • truyện tranh Konjiki no Moji Tsukai (Word Master) [>Update Chap 89+90-Chỗ úp mặt đẹp vậy<]
  • truyện tranh Roku De Nashi Majutsu Koushi To Kinki Kyouten [>Update chap 57<]
  • truyện tranh  Nobunaga Kyousoukyoku update chap 2
  • truyện tranh WORTENIA SENKI
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình